Tillitsvalgte i Industri Energi gir innspill til nye læreplaner for yrkesfag

Morten Ødegård fra Herøya Arbeiderforening og Industri Energi på Yara i Porsgrunn og Kenneth Drageide fra klubben vår i Seadrill (se under) er med på å gi innspill til læreplaner for yrkesfag.
Morten Ødegård fra Herøya Arbeiderforening og Industri Energi på Yara i Porsgrunn og Kenneth Drageide fra klubben vår i Seadrill (se under) er med på å gi innspill til læreplaner for yrkesfag.

torsdag 22. august 2019

– Det er flott at det blir mer fokus på yrkesfagene. For min egen del, brenner jeg for yrkesfag og spesielt inn mot kjemi- og prosessfag, og det er gledelig og registrere at interessen for å bli lærling i industrien er økende, sier Morten Ødegård, tillitsvalgt i Industri Energi Yara i Porsgrunn.

Flere tillitsvalgte i Industri Energi sitter i ulike læreplangrupper. Læreplanene sendes på offisiell høring i desember. Utdanningsdirektoratet fastsetter læreplanene i august 2020. For videregående opplæring gjelder en gradvis innføring av nye læreplaner, hvor hovedprinsippet er at VG1 gjelder fra høsten 2020, VG2 og særløp fra 2021, og VG3 fra 2022.

Industriell produksjon

Morten har vært med i læreplangruppen for VG1, teknikk- og industriell produksjon, som startet i 2018, men deltar også i læreplangruppene for både VG2 kjemiprosess og laboratoriefag, og VG3 kjemiprosess som ble igangsatt i 2019

– Det er hele 64 fag som inngår i teknikk- og industriell produksjon. Det er blitt mer fokus på yrkesfagene de siste årene, og politikerne ser heldigvis hvor viktig det blir å satse på dette i fremtiden. Vi trenger dyktige fagfolk i alle bransjer, sier han.

Kenneth Drageide fra Industri Energi i Seadrill.
Kenneth Drageide fra Industri Energi i Seadrill.

Kenneth Drageide, tillitsvalgt i Industri Energi Seadrill, har vært involvert i en læreplangruppe for borefagene.

– Vi har hatt to samlinger i læreplangruppen. Det er viktig at vi har en fremtidsrettet læreplan, slik at vi får sikret rekruttering av dyktige ungdommer til oljebransjen. Tallene for i år viser at 78 lærlinger har fått plass i selskaper med basis i faget Brønnteknikk, sier han.

– Det er glimrende at flere av våre tillitsvalgte har hatt anledning til å gi innspill til nye lærplaner i yrkesfag. Ved at de har komme tidlig inn i prosessen, har de hatt mulighet for å påvirke innholdet i læreplanene, sier områdeansvarlig Barbro Auestad i Industri Energi.

Åpen høringsrunde

Arbeidet med nye læreplaner for alle fag ble lagt ut i en åpen høringsrunde.

– Arbeidet som våre tillitsvalgte gjør i læreplangruppene, bidrar til at kommende fagarbeidere får læreplaner som er oppdatert og relevant for det fagarbeidet de senere skal utføre, sier Barbro Auestad.

De nye læreplanene skal ifølge Utdanningsdirektoratet:

  • Være fremtidsrettet og relevante for elever, lærlinger og for arbeidslivets behov.
  • Ivareta innholdet i overordnet del av læreplanverket.
  • Være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv.
  • Digitaliseres for å bli mer brukervennlige.
  • Legge til rette for tydelig progresjon mellom Vg1, Vg2 og Vg3.
  • Legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom.
  • Sikre sammenheng i læreplanverket for grunnopplæringen.