Styrket internasjonalt samarbeid for arbeidernes rettigheter

Representanter fra IE&FLT, Christopher Talgø og Eirik Valle, deltok nylig på en konferanse i Danmark, for å diskutere internasjonalt samarbeid og solidaritet.

Konferansen ble avholdt på havnen i Esbjerg, hvor deltakerne diskuterte viktigheten av internasjonalt samarbeid for å hindre sosial dumping.

Talgø, som leder samarbeidskomiteen for oljeservice, og Valle, begge tillitsvalgte for Archer, delte sine erfaringer fra IE&FLTs kamp for oljearbeiderne om bord på «Island Captain», som i nesten ett år streiket for tariffavtale.

-Internasjonal solidaritet spilte en avgjørende rolle i denne saken og forbundet mottok under streiken betydelig støtte og handlingsvilje fra andre forbund internasjonalt, sa Talgø.

Han fortalte at de streikende gikk seirende ut av kampen etter varsler om sympatistreik og en viktig avgjørelse i den norske arbeidsretten.

IE&FLT er engasjert i kampen mot sosial dumping og har et formelt samarbeid om dette med flere forbund rundt Nordsjøbassenget. Forbundet er dessuten medlem av Den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) og utfører egne inspeksjoner av lønns- og arbeidsvilkår innen oljeserviceområdet.