Styrker partssamarbeidet i gjenvinningsbransjen

Norsk Industri, Fellesforbundet, Industri Energi og Norsk Arbeidsmandsforbund gjennomførte nylig et felles prosjekt for å styrke partssamarbeidet i gjenvinningsbransjen innen HMS.

Prosjektet har tatt sikte på å styrke sentralt og lokalt partssamarbeid, medvirkning og involvering på seks anlegg i gjenvinningsbransjen. Prosjektet har vektlagt å styrke partssamarbeidet om helse, miljø og sikkerhet (HMS) og personsikkerhet, men erfaringene kan også brukes for å styrke partssamarbeidet i bedriftene generelt.

Som en del av prosjektet er det utviklet en veileder med råd og tips for hvordan bedriftene kan styrke partssamarbeidet og samhandlingen mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud.

Hovedorganisasjonenes fellestiltak har støttet prosjektet økonomisk. Prosjektleder har vært Safetec.

-Støtten fra Hovedorganisasjonenes fellestiltak har vært avgjørende for å styrke partssamarbeidet rundt et svært viktig område for gjenvinningsbransjen, sier Gunnar Grini (Norsk Industri), Jørgen Kaurin (Fellesforbundet), Steffen Nilsen (Industri Energi) og Arne Presterud (Norsk Arbeidsmandsforbund) i en felles uttalelse.

De håper at bedriftene fortsetter å vektlegge partssamarbeidet. -Vi tror at den nye veilederen som er kyndig utarbeidet av Safetec, nå vil komme til nytte både på lokalt og sentralt nivå i bedriftene, sier de.