Streiken i elektrokjemisk industri trappes opp fra i dag

Industri Energi trapper fra mandag morgen opp streiken med ytterligere 1115 medlemmer, som jobber ved aluminiumsverkene i Sunndal og Mosjøen.

– Vi trapper opp streiken for å legge økt press på arbeidsgiverne i Norsk Industri, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Totalt er nå 2537 medlemmer tatt ut i streik. Disse tas gradvis ut i tråd med nedkjøringsplanen ved den enkelte bedrift.

De nye som tas ut i streik er fordelt på 655 medlemmer i Hydro Aluminium Sunndal, 444 medlemmer ved Alcoa Mosjøen og 16 medlemmer i Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics.

Streiken ved Hydro Sunndal har startet. Foto: Nils Stølen/SKF

-Vi tar nå også ut deler av aluminiumsindustrien i streik. Det betyr at det virkelig begynner å svi for arbeidsgiverne, sier Alfheim.

Elektrokjemisk overenskomst er en såkalt minstelønnsavtale, der den største delen av lønnsoppgjøret skjer lokalt i bedriftene.

Industri Energis hovedkrav er å få på plass aksjonsrett i de lokale forhandlingene i hver enkelt bedrift. Den andre delen av kravet går på generelle lønns- og arbeidsvilkår.

– Vi har krevd en måte å få fart i de lokale forhandlingene på. I dag får medlemmene for lite igjen på det økonomiske i de lokale forhandlingene, mens virksomhetene går så det suser, sier Alfheim.

Hold deg oppdatert om streiken på industrienergi.no og forbundets Facebook-sider.

Er du tillitsvalgt og lurer på noe i forbindelse med streiken, når du den sentrale streikekomiteen på streik@industrienergi.no, eventuelt forbundssekretær Ronny Kristoffersen på tlf. 932 01 846.

Er du medlem i en bedrift som er tatt ut i streik og har spørsmål, kontakt din lokale fagforening. Les også vårt streikehefte.