Stort potensial for eksport av norsk helseindustri

Helsenæringen kan bli en stor eksportindustri for Norge. Illustrasjonsfoto.
Helsenæringen kan bli en stor eksportindustri for Norge. Illustrasjonsfoto.

søndag 30. mai 2021

Helsenæringen kan med riktige rammebetingelser bli en betydelig eksportnæring for Norge. ­Det viser en ny rapport om helseindustriens eksportpotensial.

Rapporten anbefaler fire nøkkeltiltak som norske myndigheter og helseindustrien sammen bør sette i verk for at flere selskaper skal kunne produsere i Norge og øke eksporten.

Myndighetene og helseindustrien bør sammen gjøre kliniske studier mer attraktive, styrke hjemmemarkedet, få bedre tilgang på nødvendig kompetanse og avlaste risikoen ved å investere i produksjon.

Rapporten er et samarbeid mellom LO, Industri Energi, NHO, Legemiddelindustrien, Aleap, Eksportkreditt Norge, Innovasjon Norge, Inven2, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster, Siva og The Life Science Cluster.

-Vi må benytte mulighetene til verdiskapning, nye eksportinntekter og mange arbeidsplasser innen legemiddelindustrien, slik som denne rapporten beskriver. Rapporten peker på flere barrierer i virkemiddelapparatet og kommer med konkrete forslag om hva som skal til. Dette vil vi jobbe videre med, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Forbundsleder Frode Alfheim har tidligere uttalt at man må gripe muligheten til å produsere vaksine i Norge.

Vil styrke beredskapen vår

LO-leder Peggy Hessen Følsvik.
LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Å utvikle helseindustrien er et viktig svar på helse- og omsorgsutfordringene Norge står overfor. En stor og konkurransedyktig helseindustri vil styrke beredskapen vår. Det vil også bidra til at helsevesenet får raskere tilgang på nye produkter, behandlinger og digitale verktøy, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hun peker på at Norge står overfor en stor eksportutfordring, der vareeksporten fra fastlands-Norge bareutgjør 58 prosent av vareimporten.

– Bevisstheten om den voksende eksportutfordringen er økende, men verken perspektivmeldingen eller regjeringens eksporthandlingsplan løfter godt nok mulighetene som eksisterer innen helsenæringen. En større satsing på helseindustrien vil også bidra til å skape nye høykompetansearbeidsplasser, sier LO-lederen.

Virkemidlene må møte bransjens utfordringer

Helseindustrien karakteriseres av lange utviklingsprosesser, strenge og omfattende godkjenningsprosedyrer og ofte sterk kjøpermakt. Dette gjør at bedrifter i helseindustrien står overfor særegne utfordringer. Bedriftene trenger derfor ulike virkemidler som må tilpasses slik at de styrker helseindustriens konkurransekraft.

God kvalitet og samarbeid med forskningsinstitusjonen er et viktig fortrinn ved å legge industriell produksjon i Norge. Klyngene trekkes også fram som et viktig positivt fortrinn ved produksjon i Norge. Rapporten peker også på flere utfordringer, men understreker at eksportpotensialet for norsk helseindustri er svært stort. Og at muligheten for å hevde seg i et globalt marked er et av de viktigste kriteriene med kommersialisering og etablering av norsk helseindustri.

Rapporten er vedlagt.

Strategier for økt produksjon av norsk helseindustri (pdf)