Største industriinvestering på fastlandet på mange år

– Boliden-konsernets beslutning om å investere 7 milliarder kroner i sinkverket sitt i Odda har historisk sus over seg. Det er den største industriinvesteringen på fastlandet i Norge på mange år, sier Gard Folkvord, Industri Energis fagforeningsleder ved Boliden Odda.

Denne uka ble det kjent at det svenske industrikonsernet Boliden har vedtatt å investere syv milliarder kroner i en utvidelse av sinkverket Boliden Odda AS. Det er en kolossalt svær investering for fastlandsindustrien og tilsvarer to Karmøy-pilotanlegg eller fem B-haller ved Husnes.

-Størrelsen på investeringen overgår det vi har sett i denne bransjen på fastlandet på svært mange år. Den er også en av de aller største i Boliden-konsernets snart 100 år lange historie, sier Gard Folkvord som er Industri Energis fagforeningsleder ved Odda Kjemiske Arbeiderforening avd 61.

Gard Folkvord, leder ved Odda Kjemiske Arbeiderforening. Foto: privat

Mest klimavennlige i verden
Skandinavias eneste sinkverk vil nå bli 75 prosent større og få en årskapasitet på 350.000 tonn av det legendariske metallet fra Eitrheimsneset. Beregninger viser at Boliden Odda vil være det mest produktive sinkverket i verden målt tonnasje mot antall årsverk. I tillegg vil det være det mest klimavennlige i verden.

-Norsk vannkraft og bedriftens fjelldeponier for sitt avfall er nå sammen med den høykompetente gjengen som arbeider her blitt sylkvasse konkurransefortrinn, sier Gard Folkvord.

Han mener det er viktig at så mye som mulig av vannkraften forblir i Norge til verdiskaping, ikke fordi den skal være billig, men fordi den er 100 prosent fornybar.

– Jeg mener vi ennå ikke fullt ut forstår hvor avgjørende konkurransefortrinn dette er, sier Folkvord.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi sier gode rammevilkår er avgjørende for norske industriarbeidsplasser.

Viktige rammevilkår

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, sier dette er en investering for framtiden, som vil trygge industriarbeidsplasser i Odda i lang tid framover.

-Dette er et viktig signal om at globale industrikonsern har tro på industrien i Norge. Det er i tråd med hva vi sammen med LO og NHO har kartlagt ute i bedriftene. Samtidig må vi passe på at vi har gode og langsiktige rammevilkår for industrien i Norge. Det er helt avgjørende og ekstremt viktig, sier Alfheim.

Gir 50 nye årsverk

Ifølge fagforeningslederen i Odda Kjemiske Arbeiderforening er det beregnet at investeringen vil gi 50 nye årsverk ved bedriften.

– For Boliden Odda innebærer investeringen at de som er lærlinger hos oss i dag rekker å bli pensjonister hos oss om de ønsker, sier Gard Folkvord.

Investeringen betyr et stort antall nye anlegg ved Boliden Odda, inkludert en ny røsteovn og et nytt svovelsyreanlegg, utvidelse og modernisering av lutning og rensing, en ny elektrolysehall. I tillegg blir det utvidelse av støperi og kaiinfrastrukturen.