Storkomitemøte for kjemiske bransjer samlet 143 tillitsvalgte på tvers av industrier

– Samlingen er en fin arena for nettverksbygging. Vi styrker fagforeningene innenfor områdene våre og de tillitsvalgte blir bedre kjent med hverandre. De deler erfaringer, lærer noe nytt og treffer nye mennesker, sier leder for samarbeidskomiteen for kjemiske bransjer Per Øistein Kivijärvi.

Etter to år med utsettelser ble stormøtet endelig avholdt. Denne gangen på Kielferga.

Programmet var spekket med innhold om alt fra kraftsituasjonen, til positive erfaringer fra den nylige streiken i elektrokjemisk industri, og innom temaer som psykisk helse, vaktavtaler, pensjon og forbundets kurskatalog.

Diskusjonene ble ledet an av 2. nestelder i Industri Energi, Ommund Stokka, som tok opp flere viktige og relevante temaer. Han viste også en film som forbundet har laget om beredskapsvakt. Foto: Egil Brandsøy.

De 143 tillitsvalgte som deltok kommer fra forskjellige bedrifter innen kjemisk teknisk, vask og rens, glass og keramisk, fiskemel- og fiskefor, møbel og farmasøytisk industri.

– Å være tillitsvalgt kan være et ganske ensomt yrke. En står mye alene, sier arbeidsutvalgsmedlem Cay Nordhaug, som selv har vært hovedtillitsvalgt på Glencore Nikkelverk i Kristiansand før han ble valgt inn i ledelsen til forbundet i fjor.

– Og når man da samler såpass mange som dette på en og samme plass for å ha de gode diskusjonene – det synes jeg er veldig positivt, sier han.

143 tillitsvalgte fra sammenlignbare industrier deltok på stormøtet. Foto: Egil Brandsøy.

– Vi er nødt til å få på plass støtteordninger også til de små og mellomstore bedriftene

– Strøm og kraft, dere roper naturlig etter svar og løsninger. Markedet ute av styr, sa 2. nestleder i Industri Energi Ommund Stokka til de tillitsvalgte i salen.

Litt senere holdt Cay Nordhaug, sammen med Jan Haugen, et innlegg om kraftsituasjonen. Han forteller at de høye strømprisene vi har i dag også påvirker små og mellomstore bedrifter, som mange av de tillitsvalgte kommer fra.

– Kraft er blitt et tema som interesserer de fleste og som er et viktig tema for oss som forbund. Vi har jo tross alt jobbet med kraft og vært aktiv i politikken med kraft siden så lenge vi har vært et forbund.

Jan Haugen (t.v) og Cay Nordhaug (t.h) taler til forsamlingen om kraftsituasjonen. Foto: Egil Brandsøy.

Han forteller at det er veldig viktig å ta disse tingene opp på samlingen for å få en forståelse for hvorfor ting er slik det er nå, og hva som eventuelt kan gjøres som nødvendige tiltak.

– Dette er ting vi jobber målrettet for mot Stortinget, og mot EU. Vi er nødt til å få på plass støtteordninger også til de små og mellomstore bedriftene. Vi kan ikke fortsette med de prisene som er i dag, sier han.

Cay Nordhaug sier at vi også må tenke på små og mellomstore bedrifter. Foto: Egil Brandsøy.

– Industrien trenger forutsigbarhet

Jan Haugen, leder for elektrokjemisk samarbeidskomite og hovedtillitsvalgt på Washington Mills, sier at industrien er helt avhengig av å ha en forutsigbarhet og stabile rammevilkår for å gjøre investeringer.

– Industrien trenger en forutsigbarhet. Det må komme en ordning som sier at denne støtten vil helt garantert vare så lenge som krisen varer. Usikkerheten er det verste for bedriftene nå, understreker han.

Jan Haugen holdt innlegg om historien til kraft i Norge og hvorfor vi er der vi er i dag. Foto: Egil Brandsøy.

Han forteller at der er et veldig komplekst og sammensatt bilde som skaper den prisen og de utfordringene vi står i nå. Men samtidig så er det ting vi burde ha forutsett.

På spørsmål om hva som er grunnen for kraftpriskrisen, så forteller Haugen at det er mangel på gass i Europa som en følge av krigen i Ukraina, og utfasing av atomkraft- og kullkraft produksjon.

– Og grunnen til at det kommer til Norge er kablene til kontinentet som gir oss markedsadgang, sier han.

Viktig å sette psykisk helse på agendaen

Forbundssekretær Håkon Aasen Bjerkeli holdt et innlegg til forsamlingen om psykisk helse. Han påpeker at det er bra at denne komiteen tar HMS på alvor.

Håkon Aasen Bjerkeli talte om psykisk helse og arbeidsmiljø. Foto: Egil Brandsøy.

– Ved å sette psykisk helse på agendaen viser de at de er fremoverlent også på det området, sier han.

Han forteller at vi er heldige i Norge som faktisk kan prioritere psykisk helse på arbeidsplassen.

– Vi har en formålsparagraf i arbeidsmiljøloven som faktisk sier at arbeidet skal være helsefremmende. Men det kommer ikke av seg selv, sier han.

Vi har felles utfordringer og oppgaver å løse i fremtiden, sa Håkon fra scenen. Foto: Egil Brandsøy.

Mange gjør tillitsvalgtarbeid på dugnad

I likhet med samarbeidskomiteen i oljeservice, så tar Per Øisten Kivijärvi opp problemstillingen med arbeidsmengden til de tllitsvalgte. Han forteller at det er veldig få i hans bransje som er heltidstillitsvalgte.

Per Øistein Kivijärvi. Foto: Egil Brandsøy.

– De aller fleste går rundt med klubbkontoret i baklomma, og står på linja og jobber i produksjon sammen med de andre, og må derfor gjøre veldig mye tillitsvalgtsarbeid på dugnad, forteller Kivijarvi og legger til:

– Det er jo helt vanlige folk som har påtatt seg et verv på vegne av medlemmene sine, understreker han.

Til venstre ser du hovedtillitsvalt Kent Fuglestrand fra EWOS stille spørsmål. Foto: Egil Brandsøy.

De tillitsvalgte har en aktiv hverdag

Kurs og kompetansekoordinator Leif Gunnar Rottem er glad for at han kan dele tilbudet med kurs som forbundet tilbyr – ut året – til de tillitsvalgte.

– Dette er en fin arena for nettverksbygging. Og for min del er det jo en kjempefordel å møte en så stor og aktiv gjeng som dette her er, sier han.

Leif Gunnar Rottem er kurs & kompetansekoordinator i Industri Energi. Foto: Egil Brandsøy.

Han forteller at selv om flere har gått på en del kurs, så er det en god del som ikke har klart å komme i gang enda fordi at de har en så aktiv jobbhverdag.

– Ikke alle har anledning til å reise på en del av kursene, sier han.

Han understreker viktigheten av å etterutdanne seg.

– Det er jo ofte slik at de som har vært med noen år tror at de ikke trenger å tilføres ny kompetanse, men jeg ser jo det, og vet jo at det holder ikke. Vi er i utvikling hele veien, sier han.

På dag to av stormøtet holdt Tredjepart AS innlegg om omstilling, pensjon og samarbeidet med Industri Energi. Til venstre ser du Einar Olsvik Fra Industri Energi, Petter Hoff fra Tredjepart og Leif Gunnar Rottem (t.h). Foto: Egil Brandsøy.

– Vi må ta vare på historien til fagbevegelsen

Leder for komiteen, Per Øistein Kivijärvi, oppsummerer med å påminne at det meste som vi har fått og oppnådd i fagbevegelsen er det noen som har kjempet for før oss. Han sier at det er opp til nyere generasjoner å bevare og forsvare det.

– Jeg har alltid sagt at det ikke er sikkert at vi trenger så veldig mye nytt, men kampen for fremtiden blir å forsvare det vi har fått. For det er noen som har jobbet for, forteller han.

– Det er ikke noen som har trykt velferdsordninger og goder nedover hodet på oss. Det er noen som har kjempet for det. Så det er viktig å ivareta den delen av historien, avslutter Kivijärvi.

Per Øistein Kivijärvi (t.h) på scenen med Ommund Stokka (t.v). Foto: Egil Brandsøy.