Stiller i storstreiken 28. januar

Neste gang kan det være din datter eller sønn som blir midlertidig ansatt.
Neste gang kan det være din datter eller sønn som blir midlertidig ansatt.

torsdag 18. desember 2014

Industri Energi stiller med sine 61000 medlemmer opp i storstreiken 28. januar i protest mot frislipp av midlertidige ansettelser, svekket vern av arbeidstid og mer overtidsarbeid uten betaling, som regjeringen har foreslått.

LO, Unio og YS oppfordrer sine medlemmer til politisk streik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven. Streiken vil finne sted onsdag 28. januar klokken 14.00 til 16.00 under hovedparolen «Forsvar arbeidsmiljøloven».

700 000 midlertidige ansatte

Vi får et arbeidsliv der nærmere 700 000 ansatte kan bli midlertidige ansatt.

Christopher Birknes, Industri Energi.

– Vi vil med disse regelendringene, dersom de blir vedtatt av Stortinget, få et arbeidsliv der nærmere 700000 ansatte kan bli midlertidige ansatt, mer enn hver fjerde yrkesaktive i Norge.

Neste gang kan det være din tur, eller din sønn eller datter, som må ta til takke med midlertidig ansettelse, uten mulighet til å få lån eller forutsigbarhet, sier Christopher Birknes i Industri Energi.

1,5 millioner i streik

De tre hovedorganisasjonene, som til sammen representerer om lag 1,5 millioner medlemmer, vil på denne måten markere sin motstand mot regjeringens endringsforslag:

  • Økt bruk av midlertidige stillinger
  • Svakere vern når det gjelder arbeidstid
  • Risiko for lengre arbeidsøkter
  • Mer pålagt overtid
  • Samt mer søndagsarbeid.

Markeringen offshore og landindustrien

Industri Energi vil mobilisere sine nærmere 61000 medlemmer innen offshore, ute på havet og på land, landindustri og i våre ferdigvareindustrier.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om gjennomføring av generalstreiken.

Truer hovedregel om faste ansettelser

I dag er det sånn at arbeidsgiver kan kun ansette vikarer eller midlertidige dersom de vikarierer for en konkret person, som for eksempel er i barselpermisjon, utdanningspermisjon eller lignende, eller hvis det er tidsbegrenset ekstraordinært arbeid. Forslaget går på å fjerne disse reglene, sånn at man kan ansette midlertidig uansett i ett år.

Flytter makt

Forslaget flytter også makt fra arbeidstakerne over til arbeidsgiverne, og svekker fagforeningenes muligheter for å ivareta arbeidstakernes interesser.

LO, Unio og YS vil sammen arrangere markeringer i de store byene i tilknytning til streiken, og har etablert samarbeid om en informasjonskampanje om de foreslåtte endringene og konsekvensene av disse. Kampanjens nettadresse er www.mittarbeidsliv.no