Statsbudsjettet: Viktig at CCS-satsingen fortsetter

Hovedtillitsvalgt Tom Jacobsen i Industri Energi i Norcem.
Hovedtillitsvalgt Tom Jacobsen i Industri Energi i Norcem.

torsdag 6. oktober 2016

Industri Energi er meget fornøyd med at regjeringen viderefører satsingen på karbonfangst- og lagring (CCS). På Norcem i Brevik håper ansatte å bli den første sementfabrikken i verden som får et fullskala renseanlegg.

– Ansatte, ledelse og flere lokale her nede jubler over nyhetene. Konseptstudietgir oss flere arbeidsplasser og vil forhåpentligvis gjøre oss grønnere. Vi er de i Grenland som slipper ut mest CO2, og nå håper vi på å bli den første sementfabrikken i verden med et fullskala renseanlegg, sier hovedtillitsvalgt Tom Jacobsen for Industri Energi i Norcem.

Konseptstudiene skal gjøres ved Norcem i Brevik, Yaras fabrikk på Herøya og søppelforbrenningsanlegget til Oslo kommune på Klemetsrud.

Håper på rask realisering

Regjeringen vil bruke 360 millioner kroner på konseptstudier for å utvikle de tre prosjektene, som forhåpentligvis skal ende opp som fullskala anlegg.

Planen er å være ferdig med utredningen og konseptarbeidet slik at man kan ta en endelig investeringsbeslutning i 2019, og at minst et anlegg kan være klart i 2022.

– Jeg synes det er viktig at tungindustrien er med. Vi besitter mye kompetanse og erfaring når det kommer til CCS, sier hovedtillitsvalgt Geir Sundbø i Industri Energi i Yara International.

Industri Energi organiserer ansatte ved Norcem og Yara.

– Det er gledelig at de går videre med prosjektstudier for alle tre prosjektene. Vi vil ha prosjektene under lupen og jobbe for at de skal realiseres så raskt som mulig, sier nestleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Viktig for klima og bekjempelse av fattigdom

Industri Energi har lenge engasjert seg i satsing på karbonfangst og – lagring.

­– Det er avgjørende å utvikle CCS-teknologi for at vi skal nå de ambisiøse, globale klimamålene i Paris-avtalen, sier Alfheim.

Han mener at verden har en dobbel energiutfordring som må løses.

–Vi må sikre de som lever i energifattigdom i dag tilgang til energi, samtidig må den globale oppvarminga må holdes på et bærekraftig nivå. At våre medlemmer nå skal få jobbe videre med klimateknologien som kan realisere disse målene er stort, sier Alfheim.