-Statens eierskap kan ikke overlates til de få

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi er skuffet over valgene av styrerepresentanter i de 71 selskapene staten eier helt eller delvis. -Det er en snever gruppe i det norske folk som skal håndtere statens eierskap. Det er verken bra for staten eller for selskapene, sier Alfheim.

Et av statens prinsipper ved utvelgelse av styremedlemmer er at relevant kompetanse skal være hovedhensynet ved statens arbeid med styresammensetting. Staten skal også vektlegge kapasitet og mangfold ut fra selskapets egenart.

-Rett kompetanse til å bekle et styreverv handler om relevant erfaring og bakgrunn samt personlige egenskaper. Det er ikke slik at å ha Norsk Handelshøyskole eller jusutdannelse på CV-en er den ene og rette kompetansen for å være styremedlem, sier Alfheim.

Han peker på listene over generalforsamlingsvalgte styremedlemmer hvor flere navn går igjen i flere selskap, men at det ikke er noen å finne med bakgrunn fra fagbevegelsen. -Det er en snever gruppe i det norske folk som skal håndtere statens eierskap. Det er verken bra for staten eller bra for selskapene, sier Alfheim.

Dyktige folk med bred kompetanse

Forbundslederen i Industri Energi viser til at norsk fagbevegelse har mange dyktige folk med bred kompetanse.

-Fagbevegelsen har folk med næringslivserfaring, erfaring fra politikk, økonomi og samfunn. Og vi har en rekke folk som har styreerfaring etter å ha vært ansattrepresentanter, sier han.

-I tillegg har vi en erfaring som de fleste styregrossister ikke har, nemlig erfaring fra et bredt arbeidstakerperspektiv, noe vi ser er en stor mangel i styrerommene. I mange tiår har ansattvalgte styremedlemmer bidratt med engasjement og kunnskap i landets største konserner. At disse menneskene ikke brukes i å forvalte statens eierskap er komplett uforståelig, sier Alfheim.

Modellen forutsetter likeverdige parter

I Norge har vi en unik modell for dialog og samarbeid i arbeidslivet. Det har tjent oss godt. Men en forutsetning for modellen er likeverdige parter.

-Modellen fungerer til dels bra på mange områder, men ikke helt inn i styrerommene, sier han.

For å velge styrerepresentanter til selskapene staten har eierskap i blir flere hundre mulige kandidater identifisert og vurdert årlig. Departementene, eventuelt valgkomiteene, gjennomfører intervjuer av kandidater før styrevalgene blir gjort på generalforsamling.

-Det hadde vært interessant å vite om noen fra fagbevegelsen i det hele tatt har blitt invitert til et slikt intervju, sier Alfheim.

Forbundslederen forventer at staten øker omfanget av styrekandidater med å også se etter kandidater blant fagbevegelsens mange dyktige folk.