Skriver arbeiderhistorie når innaskjærsdykkerne samles til fagforeningskonferanse

Deltakerne på den første Dykkerkonferansen som pågår i Bergen 12-13. desember. Foto: Atle Espen Helgesen
Deltakerne på den første Dykkerkonferansen som pågår i Bergen 12-13. desember. Foto: Atle Espen Helgesen

torsdag 13. desember 2018

Drøyt 20 innaskjærsdykkere er samlet på Industri Energis første dykkerkonferanse. –Det er en formidabel oppgave Industri Energi og dykkerne har tatt på seg når dykkerne nå danner fagforeninger, etablerer verneombud og krever tariffavtaler. På Dykkerkonferansen samkjører vi satsingen og staker ut veien videre, sier områdeleder Ommund Stokka.

-Vi skriver et stykke norsk arbeidslivshistorie når vi samler innaskjærsdykkerne til en nasjonal dykkerkonferanse der vi diskuterer tariffavtale, organisering og HMS (helse, miljø og sikkerhet), sier områdeleder Ommund Stokka i Industri Energi.

-Her er dykkere som lager fagforeninger der det ikke før har vært fagforening. De organiserer verneombudsarbeid der det ikke har fantes. Og de vil forhandle en helt ny dykkeoverenskomst for å få rettferdig lønn for sitt arbeid, fortsetter han.

Stokka understreker at det er en formidabel oppgave dykkerne og Industri Energi har tatt på seg.

-Det er under ett år siden forbundet ble kontaktet av innaskjærsdykkere som ønsket å bli medlemmer for å forbedre sine lønns- og arbeidsvilkår. Siden den gang har drøyt hundre inshoredykkere meldt seg inn i forbundet.

Dykkerkonferansen foregår i Bergen 12-13. desember.

Fikk med seg kollegaene

Dykker Thor Erik Madsen tok initiativ for å få alle kollegaene sine med i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen
Dykker Thor Erik Madsen tok initiativ for å få alle kollegaene sine med i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

Det var dykker Thor Erik Madsen som først tok kontakt med forbundet etter at han hadde lest om forbundets ambisjoner for innaskjærsdykking i medlemsbladet.

-Samboeren min er medlem i Industri Energi og da hun fikk medlemsbladet så jeg en reportasje om at Industri Energi ville sette fokus på innaskjærsdykking for å bedre dykkersikkerheten. Da tok jeg umiddelbart kontakt med forbundet og meldte med inn, sier Madsen.

Han fortalte så kollegaene sine i Akva Marine Services om Industri Energi og snart hadde alle dykkerne meldt seg inn i forbundet.

-Jeg snakket med hver og en av dem og fortalte at vi kunne styrke våre lønns- og arbeidsvilkår hvis vi hadde et sterkt forbund i ryggen. Mer overtaling trengtes ikke før alle dykkerne hadde meldt seg inn, sier han.

I dag har dykkerne i Akva Marine Services en etablert klubb med over tjue medlemmer.

Madsen understreker at Dykkerkonferansen er viktig for å treffe kolleger i andre deler av bransjen og utveksle erfaringer. – For å lykkes med våre ambisjoner er vi dykkere nødt til å stå sammen, da må vi bli kjent med hverandre på tvers av selskapene, sier han.

Lang historie som dykkerforbund

Dykkerkonferansen er viktig for å samle dykkerne og stake ut veien videre. Foto: Atle Espen Helgesen
Dykkerkonferansen er viktig for å samle dykkerne og stake ut veien videre. Foto: Atle Espen Helgesen

Industri Energi har en lang og imponerende historie som dykkerforbund. Forbundet har jobbet for offshoredykkere siden aktiviteten i Nordsjøen startet for alvor på slutten av 1970-tallet. Innaskjærs yrkesdykking, derimot, er et helt nytt område for forbundet. Slik dykking foregår særlig innenfor oppdrettsnæringen, hvor det tidligere ikke har vært noe organisering av dykkere.

-Vi har startet fra blanke ark og alt vi får til avhenger av dykkernes evne til å organisere kollegaer og etablere effektive klubber i sine bedrifter, sier Ommund Stokka.

Industri Energi jobber for en egen overenskomst for innaskjærsdykkerne og forbundet har dialog med arbeidsgiverne i Sjømat Norge om å få på plass en landsomfattende tariffavtale for dykkerne.

-Vi er ambisiøse og vil ha en god tariffavtale for dykkerne som sikrer deres lønns- og arbeidsvilkår. Vi skal sørge for at de dykkerne får sin rettmessige del av den verdiskapingen som skjer i oppdrettsnæringen. Men for å få til det må vi kunne vise styrke gjennom en sterk organisasjon med høy organisasjonsgrad, sier Stokka.

Han understreker at Dykkerkonferansen er viktig for å samkjøre dykkersatsingen og stake ut kursen videre. – Vi skal ha en målrettet innsats mot organisering. Samtidig skal vi styrke fokuset på sikkerhet og det nye dykkerregelverket som er ventet om kort tid. Vi er opptatt av at det nye regelverket blir mer enn fine ord på et stykke papir, sier Stokka.

Forventer bedre sikkerhet

Tidligere nordsjødykker, nå spesialrådgiver i Industri Energi, Leif Morten Rasch, har ansvar for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet innenfor dykkersatsingen i forbundet. Han opplyser at Industri Energi blant annet har vært med i arbeidsgruppen som har levert forslag til et nytt regelverk for innaskjærs yrkesdykking.

-Vi har stilt en rekke krav til myndighetene i arbeidet med det nye regelverket og har store forventninger om at det vil bidra til sikrere dykkeoperasjoner, sier Rasch.

Han viser til at et av de viktigste kravene har vært å få bort såkalt scuba-dykking og krav om at yrkesdykking skal være overflateforsynt. Det er også stilt krav om linekommunikasjon, forsvarlig bemanning, bruk av livline, unngå at dykkercomputere alene skal styre dybde og tid, bedre dykkertabeller med mere.

Det er også viktig å ansvarliggjøre oppdragsgiverne på lik linje som i Petroleumslovgivningen.

På Dykkerkonferansen sier jurist i Arbeidstilsynet, Asbjørn Braanaas, at myndighetene har rettet betydelig oppmerksomhet mot innaskjærsdykking den seneste tiden, på grunn av høy ulykkesfrekvens, høy risiko og begrenset kunnskap om næringen.

-Myndighetene har satt i gang tiltak for å bedre sikkerheten og en del av dette arbeidet skjer gjennom utviklingen av et nytt regelverk for innaskjærs arbeidsdykking. Dette ligger nå til politisk behandling i departementet og vi venter et snarlig vedtak, sier han.

Braanaas applauderer Industri Energi sin offensiv og sier at denne bransjen til nå har manglet det fundamentale topartsarbeidet mellom bedrifter og fagforeninger.

-Organisering er viktig i norsk arbeidsliv og modellen forutsetter aktive ansatte, sier han.

Uttalelse fra Dykkerkonferansen