Sikkerhetsforum har vært en suksess

-Sikkerhetsforum har vært en suksess og bidratt til at norsk petroleumsnæring har blitt verdensledende på helse, miljø og sikkerhet, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi på Sikkerhetsforums årskonferanse i Stavanger.

Trepartsarenaen Sikkerhetsforum feiret onsdag at det ble etablert for 21 år siden, siden fjorårets 20-årsjubileum ble avlyst som følge av koronasituasjonen.

Nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud (som er fast representant i Sikkerhetsforum), forklarer at etableringen skjedde rundt årtusenskiftet etter et initiativ fra Industri Energi (da Nopef) tidligere HMS-koordinator Ketil Karlsen.

Bakgrunnen var at petroleumsnæringen var preget av krisestemning som følge av lav oljepris og at partene hadde sklidd fra hverandre. Konfliktnivået var høyt og partene hadde svært ulik virkelighetsforståelse.

-Ketil Karlsen innså at noe måtte gjøres. Han tok kontakt med Frode Alfheim som da jobbet på LOs oljekontor. Han tok så kontakt med arbeidsminister Sylvia Brustad med en klar anbefaling: Det trengtes en ny partssammensatt arena, ledet av myndighetene (les Petroleumstilsynet), der man kunne diskutere HMS-utfordringer og -løsninger, forklarer hun.

Lill-Heidi Bakkerud (midten) deltok i en panelsamtale under Sikkerhetforums årskonferanse i Stavanger onsdag. Foto: Atle Espen Helgesen

Viktig møteplass

Siden etableringen i år 2000 har Sikkerhetsforum blitt en viktig møteplass der arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene jobber målrettet sammen for å forbedre sikkerheten i petroleumsnæringen.

-Sikkerhetsforum har vært en suksess. Det er en viktig arena for å legge premissene for godt sikkerhetsarbeid for framtiden, bygd på erfaringene vi får blant annet fra den årlige rapporten Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

-Med RNNP har vi et felles faktagrunnlag om risikonivået. Det legger grunnlaget for at partene kan ha fokus og jobbe sammen mot målet om kontinuerlig forbedring av helse, miljø og sikkerhet, sier hun.

Bakkerud understreker at tillit mellom partene er fundamentalt.

Full sal under Sikkerhetsforums årskonferanse i Stavanger. Foto: Atle Espen Helgesen

Advarer om utfordringer

Samtidig advarer hun mot at svingninger i inntektene til selskapene ofte har påvirkning på samarbeidsklimaet mellom partene.

-Når inntektene synker med fallende oljepris, ser vi ofte at det kommer nye ideer om hvordan selskapene skal spare penger. Da utfordres samarbeidet og ofte ser vi at risikoen i bransjen øker, sier Bakkerud.

Hun advarer også om at graden av innleid arbeidskraft øker.

-Økt bruk av innleid arbeidskraft utfordrer hele fundamentet i den norske modellen, som er basert på at vi har et organisert arbeidsliv, der hovedregelen er faste ansettelser, med tillitsvalgte og verneombud som representerer de ansatte. Hvis de ansatte ikke er fast ansatt, jobber ulike steder og for ulike oppdragsgivere, så forvitrer den norske modellen og hele grunnlaget for det funksjonelle regelverket vi har i petroleumssektoren, sier Bakkerud.

Økt bruk av innleid arbeidskraft utfordrer fundamentet i den norske modellen

Lill-Heidi Bakkerud, nestleder Industri energi

Hun er helt klar på at man trenger ledere i petroleumsbransjen som skjønner og som evner å etterleve den norske modellen. – Det er en forutsetning for at vi skal lykkes med målet om kontinuerlig forbedring og et HMS-nivå i verdensklasse, sier hun.

Vaktbikkje og konstruktiv bidragsyter

På årskonferansen til Sikkerhetsforum deltok også forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi. Han slår fast at hans rolle i Sikkerhetsforum er både å være en vaktbikkje og en konstruktiv bidragsyter.

-Vi har alt å tjene på å samarbeide for et best mulig sikkerhetsnivå i denne næringen, sier han.

Fjeldsbø sitter blant annet i en arbeidsgruppe som ser på læring etter hendelser.

–For at lokale tillitsvalgte skal få eierskap til slik læring, så er det avgjørende at de tas med i hele prosessen som skjer etter hendelser. Dette ser vi at praktiseres svært ulikt i selskapene, sier han.

Han opplyser dessuten at Samarbeidsforum har mål om å raskere ta tak i nye utfordringer. -Samtidig skal vi ha et spesielt fokus på storulykke, arbeidsmiljø og konsekvenser av kostnadseffektivisering, sier han.

Industri Energis forbundssekretær Henrik Fjeldsbø i samtale med Øyvind Midttun (Ptil) og Berit Sørset (Norsk Industri) under Sikkerhetsforums årskonferanse. Foto: Atle Espen Helgesen
Frode Alfheims hilsen til Sikkerhetsforum.