Seieren i Høyesterett gjør det mer attraktivt med faste ansettelser framfor innleie

Lill-Heidi Bakkerud sier dommen i Høyesterett er en stor seier for fagbevegelsen. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen
Lill-Heidi Bakkerud sier dommen i Høyesterett er en stor seier for fagbevegelsen. Arkivfoto: Atle Espen Helgesen

mandag 23. november 2020

Høyesterett slår fast at bonus er å anse som lønn og skal inngå i alle grunnlag for utbetaling. -Dette er en stor seier for fagbevegelsen og gjør det mindre attraktivt for bedriftene å bruke innleid arbeidskraft, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Høyesterett ga nylig Industri Energi fullt medhold i den prinsipielt viktige saken om at innleide skal ha samme lønn som fast ansatte. En enstemmig dom konkluderte med at bonusprogrammet i AkerBP er «lønn» i arbeidsmiljølovens forstand, og at de to innleide Industri Energi-medlemmene skal ha bonus på lik linje med fast ansatte i AkerBP.

Industri Energi har nå gått grundig gjennom dommen. Og det er klart at bonus er å anse som lønn og skal inngå i alle grunnlag for utbetaling, inkludert feriepenger og sykepenger. Pensjon er det eneste unntaket.

-Dette får stor betydning for alle innleide til selskaper som har bonusprogram for sine faste ansatte. Dommen sikrer at ansettelsesform ikke har betydning for avlønning. Det gjør at det vil være mindre attraktivt for bedriftene å bruke innleid arbeidskraft, sier Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi.

Bakkerud understreker at dette støtter lovens intensjon om at faste ansettelser skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv.

Dommen har tre års tilbakevirkende kraft, så Bakkerud forventer at det vil komme en del krav om etterbetalinger i tiden framover. -De som mener de har en sak bes ta dette opp med sin lokale tillitsvalgt. Hvis medlemmet ikke har en lokal tillitsvalgt kan det sende en epost til bonus@industrienergi.no, sier hun.

Det vil også bli gjennomført informasjonsmøter for tillitsvalgte og samarbeidskomiteer.

Gjelder for alle bransjer

Advokat Karianne Rettedal sier det ikke skal lønne seg å leie inn arbeidskraft. Arkivfoto
Advokat Karianne Rettedal sier det ikke skal lønne seg å leie inn arbeidskraft. Arkivfoto

Advokat Karianne Rettedal som har kjørt saken for Industri Energi sier at formålet med likebehandlingsprinsippet i loven nettopp er å oppnå reell likebehandling mellom innleide og fast ansatte.

-Likebehandlingsprinsippet er en konsekvens av at lovgiverne ikke ønsker at det skal lønne seg for selskapene å benytte seg av innleid arbeidskraft, og at ansettelsesform ikke skal ha betydning for avlønning, sier hun.

Avgjørelsen i Høyesterett viser at formålet er tillagt stor vekt.

-Etter Høyesteretts dom er det klart at både individuell bonus, og bonus basert på prestasjoner på gruppenivå inngår i kjernen i lønnsbegrepet og følgelig skal likebehandles. Det betyr at hvis det er en bonusordning i en bedrift der det også er innleie, så har den innleide krav på bonus, sier Rettedal.

Hun understreker at dette er landsdekkende og gjelder for alle bransjer.

Arbeidsmiljølovens bestemmelse om innleie

Det er Arbeidsmiljølovens § 14-12 a som slår fast at innleide har krav på lik lønn og goder som direkte ansatte i innleievirksomheten.

Bestemmelsen lyder: § 14-12 a.Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak1

(1) Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder: a) arbeidstidens lengde og plassering,

  1. b) overtidsarbeid,
  2. c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder,
  3. d) nattarbeid,
  4. e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og
  5. f) lønn og utgiftsdekning.

(2) Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet.

Advokat Karianne Rettedal sier det fremgår av forarbeidene til bestemmelsen at bonus skal omfattes av likebehandlingsprinsippet.