Samarbeidskomite-lederne til olje- og energiministeren: – Vi er nødt til å produsere mer kraft

– Jeg skal klare en større strømregning, men da er det avgjørende at jeg har en jobb å gå til. Derfor er det viktig at vi har et godt samarbeid fremover mellom industrien og regjeringen, sa leder av samarbeidskomiteen til aluminium, Ørjan Normann, til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen i et møte onsdag.

Styrene i tre av samarbeidskomiteene til Industri Energi – elektrokjemisk, aluminium og kjemiske bransjer – møtte i går Norges olje- og energiminister.

Forbundet har bedt om møtet, og formålet var å ha en dialog om kraftkrisen som preger industrien.

Forbundsleder Frode Alfheim innledet med å redegjøre for forbundets arbeid i kraftpriskrisen. Han har tidligere krevd handling fra regjeringen.

De tre samarbeidskomiteene er en sammenslutning av Industri Energi-tillitsvalgte, og representerer til sammen nesten 14.000 Industri Energi-medlemmer i kraftintensive bedrifter rundt omkring i landet.

Viktige og komplekse temaer som CO2-kompensasjon, konsensasjonsbehandlinger, kraftavtaler, vindkraft, havvind, vernede vassdrag, energikommisjon og hurtigere konsensasjonsbehandling ble drøftet under møtet.

Vi er nødt til å produsere mer kraft i eget rike

Per Øistein Kivijärvi, leder av samarbeidskomiteen for kjemiske bransjer, erkjenner at situasjonen er kjempeutfordrende på flere områder. Han påpeker at vi trenger mer fornybar kraft i Norge, og at det går for tregt.

Per Øistein Kivijärvi, leder av samarbeidskomiteen for kjemiske bransjer. Her på Industri Energi sitt landsmøte i 2021. Foto: Leiv Martin Green.

– Vi kan ikke leve med konsesjonsbehandlingene slik de er i dag. Vi er nødt til å produsere fornybar kraft i eget rike. Derfor ber vi primært om raskere konsensasjonsbehandlinger, sier han og legger til:

– Og det kan skje hvis viljen er til stede.

– Veldig tøffe tak for bedrifter uten kraftavtaler

Leder for samarbeidskomiteen for aluminium, Ørjan Normann, forteller olje- og energiministeren at langsiktige kraftavtaler er alfa omega for mange bedrifter.

– Slik som situasjonen er nå, er det tøffe tak for de bedriftene med ren spott med langsiktighet på tre måneder, forklarer han.

Ørjan Normann, leder for samarbeidskomiteen for aluminium, under landsmøtet til Industri Energi i 2021. Foto: Leiv Martin Green.

Han påpeker at selv om Norsk Hydro og aluminiumsindustrien har langsiktige kraftavtaler, så forhandles det om nye avtaler hele tiden.

– Nå er det jo helt håpløst å sette seg ned ved forhandlingsbordet å forhandle langsiktighet. Det er jo umulig i denne situasjonen, sier Normann.

Samtidig understreker han alvoret med å si at det tok tre måneder å stenge produksjon på Husnes – men tolv år å starte det opp igjen. Videre vektla han hvor avgjørende CO2-kompensasjonen er for vår industri, når vi konkurrerer med land i Asia på verdensmarkedet.

Leder for elektrokjemisk samarbeidskomite, Jan Haugen, forteller at selv om mange bedrifter er sikret med kraftavtaler, så er det fortsatt en kort tidshorisont med tanke på investeringer.

– Vi snakker sånn 4-5 år og det er ganske lite i forhold til investering i den industrien her. For dem med spottpris så svir det unormalt mye nå. Det er mye fokus på det europeiske markedet, og vi må ikke glemme at de vi konkurrerer med holder til i land i Asia og USA.

Den nye lederen for elektrokjemisk komite, Jan Haugen. Bilde er tatt på Washington Mills. Foto: Egil Brandsøy.

– Vi må tenke både kortsiktig og langsiktig

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen forteller at regjeringen jobber med en kortsiktig og langsiktig plan for å løse krisen.

– Strømkrisen må håndteres akutt, men vi må også tenke langsiktig. Vi holder nå på med å sette ned en energikommisjon som skal kartlegge kraft- og energibehovet vi har. Denne blir viktig, sier hun og fortsetter:

– Men vi skal passe på at en slik energikommisjon ikke blir en hvilepute og et hinder til rask handling.

Hun presiserer at det er viktig for regjeringen å få ned konsesjonstiden, som Per Øistein Kivijärvi etterlyste.

Konkrete planer for å øke kraftproduksjonen

Olje- og energiministeren sier at selv om ting tar tid, så er det mye regjeringen kan gjøre på kort sikt for å forbedre kraftsituasjonen i Norge.

Ett av disse tiltakene er utbygging og utvidelse av vannkraftanleggene, som forbundsleder Frode Alfheim allerede har etterspurt.

– Jeg frykter at det kan bli redusert kraftproduksjon i enkelte vannkraftverk hvis vi ikke tar grep, sier hun.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (t.v) besøker Industri Energi sitt fjerde ordinære landsmøte i 2021. Forbundsleder Frode Alfheim til høyre. Foto: Egil Brandsøy.

I tillegg nevner olje- og energiministeren at investeringer i solkraft, hydrogen og annen fornybar kraft som vindkraft på land og havvind er sentrale.

– Vindkraft til havs blir en viktig industri for Norge. Rammevilkårene er nå avgjørende for å sørge for at vi kan gå videre med å tildele konsesjoner på feltene som er satt av. Vi er i hvert fall i rask fremdrift på det området. Her er det raske avklaringer vi kan gjøre politisk.

– Industri Energis tillitsvalgte er en utrolig kunnskapsrik gjeng som jeg inviterer til direkte dialog

Avslutningsvis takker olje- og energiministeren for møtet og nevner at hun ser frem til videre dialog med samarbeidskomiteene og forbundet.

– Det er en frykt om at denne krisen vil vedvare, og det tror vi ikke akkurat nå at den vil gjøre. Flinke folk jobber med å analysere situasjonen, sier hun og legger til bestemt:

– Det er også viktig å evaluere hvorfor denne krisen rammet oss så hardt i vinter. Dette kan ikke skje igjen, sier Persen.