REC Solar går til masseoppsigelser. Stor skuffelse blant de ansatte

Ledelsen i REC Solar har på et allmøte i dag meddelt at omtrent en tredjedel av de ansatte blir sagt opp. Kun deler av produksjonen skal startes opp igjen. Nyheten slår ned som en stor skuffelse blant de ansatte, som i lengre tid har kjempet for full oppstart.

– De ansatte rammes hardt av denne beslutningen. Vi står i en ekstremt krevende situasjon som vil berøre mange mennesker og familier. Det kjenner vi sterkt på i dag, sier Industri Energi-tillitsvalgt Andreas Hadland.

Så sent som i februar ble det gitt positive signaler fra REC Solar-ledelsen om utsiktene til å kunne starte opp igjen produksjonen. De ansatte har vært permittert siden september. Likevel viser det seg at langt fra alle vil ha en jobb å komme tilbake til.

Industri Energi-tillitsvalgt i REC Solar, Andreas Hadland, er skuffet over at det blir masseoppsigelser til tross for at ledelsen så sent som i februar kom med positive signaler. Foto: Sissel M. Rasmussen.

Nedbemanningen innebærer at i overkant av 50 ansatte mister jobbene sine. Oppsigelsene kommer i tillegg til at over 60 ansatte allerede har sagt opp etter at permitteringene ble iverksatt.  De resterende cirka 100 ansatte vil gå tilbake til jobb for å starte opp igjen deler av produksjonen.

Har forsøkt alt for å få tilbake full produksjon

– Vi har mobilisert alt vi kan. Vi har brukt fagforbundene våre, vi har kontaktet både regjeringen og lokalpolitikerne. Vi har til og med kontaktet kraftselskapene. Absolutt alle vi har møtt har kommet med muligheter, men til syvende og sist viser det seg at eierne våre, Reliance Industries, ikke er villige til å satse for fullt på oss, sier en skuffet Hadland.

Cay Nordhaug fra Industri Energis politiske ledelse har jobbet intenst sammen med de tillitsvalgte for å finne løsninger. Han er ikke imponert over prosessen fra selskapets side.

– Ikke under noen omstendigheter har eierne eller selskapet vært villige til å gi signaler om hva som faktisk må til for å få i gang produksjonen for fullt på Fiskaa og Herøya, sier han og fortsetter:

– Vi vet også at flere politikere har forsøkt dialog med dem, uten at de har vist noen som helst vilje til å investere i Norge. Tvert imot så vet vi at de investerer massivt i å bygge opp solindustri i India.

Cay Nordhaug har jobbet intenst sammen med de tillitsvalgte for å få finne løsninger som kan få REC Solar tilbake i drift. Foto: Egil Brandsøy.

Også ALT-tillitsvalgt Roy Arne Aslaksen er oppgitt over situasjonen.

– Ledelsen har hele veien fortalt oss at det er lys i tunnelen, uten at vi har fått vite noe mer konkret om hva som vil skje. Vi har vist endeløs tålmodighet og gått hånd i hånd med bedriften og den retningen de har sagt vi skal gå, forteller han.

Stiller spørsmål ved eiernes intensjoner

Da permitteringene ble iverksatt i september, stilte de tillitsvalgte en rekke spørsmål til eierne om hvordan de så på fremtidsutsiktene i Norge. Til dags dato har de enda ikke fått svar.

– Det store spørsmålet er om Reliance Industries kun var interessert i teknologien da de kjøpte REC Solar, og at denne produksjonen nå glipper ut av Norge for godt, sier Nordhaug.

Han legger til at REC Solar gjennom en årrekke har mottatt betydelig økonomisk støtte i Norge for å utvikle teknologien som gjør at produksjonen har vært i verdenstoppen når det gjelder effektivitet og kutt i klimautslipp.

Skal kjempe videre på vegne av medlemmene

EU jobber også intenst med nye muligheter for å satse på solindustri i Europa gjennom støtteordninger som kan svare på amerikanernes Inflation Reduction Act (IRA), som er den største klima- og energisatsingen i landets historie.

Hadland og Aslaksen forteller at de ansatte vil kjempe videre.

– Dette er en tung dag, men vi skal på ingen måte gi opp. Dette er en industri med en stor fremtid foran seg. Solindustrien er kraftintensiv industri. I Norge ligger alt til rette for å benytte fornybar kraft. Kunder kommer i stadig større grad til å ville vite klimaavtrykket fra produksjonen av solcellepanelene, da er det ingen som kan konkurrere med oss, sier de to.

På kort sikt blir det likevel arbeidet med nedbemanningen som blir viktigst.

– Vi skal sørge for at spillereglene i arbeidslivet følges og at det blir en nedbemanningsprosess som er mest mulig skånsom og rettferdig for våre medlemmer, sier de to.