Positivt grep for å gi yrkesdykkere bedre arbeidstakervern

Regjeringen foreslår tilpasninger i lovverket som vil gi alle yrkesdykkere bedre vern. -Dette er i tråd med våre krav, men vi er utålmodige i forhold til ikrafttredelse av loven, sier nestleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Den daværende regjeringen foreslo i 2020 en lovendring om at innaskjærs yrkesdykking skal ha Arbeidstilsynet (Atil) som tilsyn og at dykking skal være underlagt arbeidsmiljøloven. Dette er senere vedtatt av Stortinget, likevel har selve ikrafttredelsen av loven latt vente på seg.

I forrige uke foreslo regjeringen en lovproposisjon med nødvendige tilpasninger som sikrer at all yrkesdykking i norsk farvann skal være omfattet av arbeidsmiljøloven.

Målet for regjeringen er å sikre at all yrkesdykking skjer gjennom et mest mulig formålstjenlig og helhetlig sikkerhetsregelverk og tilsynsregime.

-Vi foreslår en forskriftshjemmel som skal sikre de rettighetene som yrkesdykkerne nå har i skipsarbeiderloven, samtidig som de får nye rettigheter når vernet blir overflyttet til arbeidsmiljøloven, sier arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en melding fra regjeringen.

Ommund Stokka, nestleder i Industri Energi, mener regjeringens forslag er bra. Foto: Atle Espen Helgesen

Nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka, sier dette er positivt og i tråd med forbundets krav.

-Samtidig er vi utålmodige og forventer at loven snarest må tre i kraft, siden saker som i dag ligger i grenseland mellom myndighetsområder i liten grad blir prioritert av tilsynene, sier Stokka.

Leif Morten Rasch, som er dykkespesialist i Industri Energi, forklarer at de nye endringene sikrer at dykkerne får lovhjemlet sine rettigheter i skipsarbeidsloven tas inn i arbeidsmiljøloven.

-Det slås også fast at Arbeidstilsynet får tilsynsansvaret for all yrkesdykking. Dette gir helt klart dykkerne bedre arbeidstakervern og styrker deres rettigheter, sier Rasch.