Positivt forslag om endringer i regelverket for yrkesskade

Frode Alfheim deltok i høringen via videolink.
Frode Alfheim deltok i høringen via videolink.

onsdag 7. april 2021

Forbundsleder Frode Alfheim deltok onsdag morgen i en høring på Stortinget om et endringsforslag i regelverket for yrkesskade. -Det er nødvendig at regjerningen ser på endringer i yrkesskadereglene i lys av den samfunnsutviklingen vi har hatt siste 30 år, sier Alfheim.

Det er stortingsrepresentantene Rigmor Aasrud, Elise Bjørnebekk-Waagen, Arild Grande, Fredric Holen Bjørdal og Lise Christoffersen (alle fra Arbeiderpartiet) som har fremmet et såkalt dokument8-forslag i Stortinget om endringer i regelverket for yrkesskade.

I en høring i arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget onsdag understreker Frode Alfheim at Industri Energi generelt er positiv til de initiativ som kommer av forslaget. Han viser blant annet til dobbeltbehandlingen i Arbeids- og velferdsetaten og forsikringsselskapene, og det todelte klageløpet.

-Det er nødvendig å se på endringer i yrkesskadereglene i lys av den samfunnsutviklingen vi har hatt de siste 30 årene. Det kan ikke være meningen at vi skal måtte fortsette med to kompliserte regelverk når alle parter egentlig trenger ett tydelig regelverk.

Alfheim sier det også trengs en oppdatering av yrkessykdomslista. -Denne må gjenspeile utviklingen i samfunnet og det kunnskapsnivå vi i dag har. Norge har nytt godt av den velferdsutvikling vi har hatt, men dette må også ses igjen i hvordan vi håndterer og behandler de som på mange måter har tatt støyten for fellesskapet, sier han.

Forbundslederen sier det kan ikke være meningen at den svake part må bære bevisbyrden i saker om yrkesskadeerstatning. – Alt for mange saker dras ut i tid og sliter enda mer på de berørte arbeidstakerne og deres familier. I denne prosessen er det dessverre mange som har gitt opp.

Han understreker at representantforslaget må ses samlet, i lys av den samfunnsutvikling vi har hatt i Norge, og det kunnskapsnivå vi har nå.

-Det er viktig at denne prosessen nå ikke stanser opp i påvente av utredninger på enkeltområder. Det gjelder også behandlingen av enkeltpunkter. Det er ikke nødvendigvis sånn at disse enkeltpunktene er gjensidig avhengig av hverandre. For at arbeidstakerne og berørte parter er det vesentlig her med handlekraft og vilje til å gjennomføre endringer på de områder hvor det er nødvendig, sier Alfheim.

Arbeids- og sosialkomiteen skal avgi saken 4. mai, og den behandles i Stortinget 10. mai.