Positive signaler om gjenoppstart av produksjon ved REC Solar

-Vi får kjempepositive signaler at REC Solar ser for seg en delvis oppstart av produksjonen igjen. Vi håper at så mange som mulig av de ansatte snart vil komme tilbake på jobb, sier arbeidsutvalgsmedlem Cay Nordhaug i Industri Energi.

Det var administrerende direktør i REC Solar Norway, Jan Enno Bicker, som på et allmøte torsdag ettermiddag sa at det nå jobbes intenst mot en delvis og rask oppstart. Flere brikker gjenstår, men han mener det er gode muligheter for å lykkes.

Over 200 av selskapets ansatte i Kristiansand og på Herøya har vært permittert siden september. Onsdag ble det kjent at permitteringene forlenges med tre uker.

Cay Nordhaug sier de lokale tillitsvalgte, med hovedtillitsvalgt Andreas Hadland i spissen har gjort en kjempeinnsats, som også blir berømmet av konsernet.

-Vi skal sammen gjøre alt vi kan for å sikre at REC kan starte opp igjen for fullt. Forbundet vil bistå det som eventuelt trengs av kontakt opp mot myndighetene, konsernet eller andre relevante aktører, sier han.

Nordhaug er også opptatt av at de ansatte, som over tid har stått i en krevende situasjon, blir godt ivaretatt.

-Solindustrien blir viktig for Norge framover. Vi står midt i det grønne skiftet. Da er det viktig å kunne bygge videre på den solindustrien vi allerede har i landet, framfor at denne industrien flytter til land som Kina, med betydelig høyere klimaavtrykk enn oss, sier han.