Opprop for palestinske barn i israelske fengsel

tirsdag 10. februar 2015

Industri Energi har tilsluttet seg kampanjen Palestinske barn i israelske fengsler. Det har blitt laget et opprop med kampanjens krav. Sett av noen minutter til å signere oppropet, samt invitere vennene dine. Kampanjen avsluttes 1. mars.

Hovedkravene til kampanjen er:

  1. Ingen barn skal fengsles!
  2. Om barn likevel blir arrestert og fengslet, er dette våre krav:
  • Ingen bruk av tortur eller vold!
  • Israelske og palestinske barn skal behandles likt!
  • Norges utenriksminister må legge press på israelske myndigheter slik at bruk av administrativ forvaring av palestinske barn i militærfengsler opphører.

Signer oppropet!

Du som er på Facebook, kan bruke dette FB-eventet (her ligger også lenke til oppropet):

Du som ikke er på Facebook, kan bruke kampanjesida:

Om kampanjen

I 2013 publiserte UNICEF rapporten Children in Israeli Military Detention – Observation and Recommendations, som omhandler israelske myndigheters arrestasjoner og fengsling av palestinske barn. I følge rapporten sitter det hvert år 700 palestinske barn i israelske fengsler. Rapporten konkluderer med at den israelske stat til stadighet og på en rekke områder bryter med FNs Barnekonvensjon som skal beskytte barn mot mishandling når de er i kontakt med militære og juridiske institusjoner .

På bakgrunn av UNICEF-rapporten ønsker vi å rette søkelys på okkupasjonen av Palestina ved å fokusere på behandlingen av palestinske barn i israelske fengsler. Vi ønsker å bevisstgjøre den norske befolkning, norske politikere og andre beslutningstakere, for dermed å tvinge fram en politikk i Det okkuperte palestinske området i tråd med folkeretten og menneskerettighetene.

Organisasjoner tilsluttet kampanjen:

Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for Palestina, Kvekersamfunnet, KFUK/KFUM-Global, Fellesorganisasjonen, LO i Oslo, Fagforbundet Ungdom, Norsk Transportarbeiderforbund, Industri Energi, Heismontørenes Fagforening, Utdanningsforbundet, Redd Barna, Kvinneligaen for fred og frihet i Norge, Bestemødre for fred, Norsk Folkehjelp og Kirkens Nødhjelp.