Opplever at bedrifter utfordrer varslingsfrist for permitteringer

Asle Reime, områdeleder i Industri Energi.
Asle Reime, områdeleder i Industri Energi.

tirsdag 17. mars 2020

Industri Energi opplever som følge av koronakrisen at flere bedrifter utfordrer Hovedavtalen om at permitteringer skal varsles 14 dager før.

-Vi har det siste døgnet opplevd flere bedrifter som varsler permitteringer med to dager varsel, med koronaviruset som begrunnelse. Det bestrider vi, sier Asle Reime, områdeleder i Industri Energi.

Han viser til at Hovedavtalen sier at permitteringer skal varsles 14 dager før, men i uforutsette spesielle tilfeller kan det forhandles om unntak. Da skal det først og fremst diskuteres med lokale tillitsvalgte.

-Hvis det er snakk om unntak fra reglene skal dette meldes inn til og forhandles med forbundet. Hvert enkelt selskap må gjøre dette og de må i så fall ha en god grunn for å avvike reglene, slår han fast.

Han sier at Industri Energi vil ta dette opp med LO.