Offshoreberedskap må vektlegges i sykehussaken

tirsdag 16. desember 2014

-Vi kan ikke godta at sikkerhet og beredskap svekkes som følge av lokasjonen for nytt sykehus i Møre og Romsdal, sier forbundssekretær Henrik Fjeldsbø i Industri Energi.

Industri Energi krever at styret i Helse Midt-Norge utsetter beslutningen om nytt sykehus i Møre og Romsdal inntil man kan garantere at sikkerhet og beredskapen for oljearbeiderne i Norskehavet ikke forringes.

Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø i Industri Energi viser til et brev sendt til styreleder i Helse Midt-Norge, helseminister Bent Høie, samt Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

-Vi kan ikke godta at sikkerhet og beredskap svekkes som følge av lokasjonen for nytt sykehus i Møre og Romsdal.

forbundssekretær Henrik Fjeldsbø i Industri Energi.

Må garantere for sikkerhet

I brevet skriver forbundet at beslutningen om sykehuslokasjon i Møre og Romsdal ikke må tas før det er gjort en helhetlig konsekvensutredning og man kan garantere at sikkerhet og beredskap for Norskehavet ikke forringes som følge av plasseringen.

Fjeldsbø viser til striden om det nye sykehus i Møre og Romsdal skal ligge i Molde eller Kristiansund.

– Vi tar ikke stilling til om det nye sykehuset bør ligge i Molde eller Kristiansund. Fokuset vårt er sikkerhet og beredskap, påpeker Fjeldsbø.

Tidskrav

Han legger likevel ikke skjul på at Kristiansund sykehus i dag er det sykehuset som ligger nærmest olje- og gassinstallasjonene i Norskehavet. Og at beregninger viser at det vil ta 10-20 minutter ekstra å fly med helikopter til Molde.

-I løpet av året er det 180 tilfeller med akutt medisinsk evakuering på sokkelen. Kravet er da at det ikke skal gå mer enn tre timer, fra beslutning om ilandsendelse blir tatt, til pasienten får hjelp. Når man skal bestemme hvor et nytt sykehus skal plasseres må man være sikre på at oppfylle dette tidskravet bli oppfylt, krever Fjeldsbø.

Samkjør prosessene

Han viser også til en parallell sak der Politidirektoratet foreslår å legge ned redningssentralen og Politiets operasjonssentral i Kristiansund. – I tillegg vet vi at det pågår en intern prosess i Statoil der selskapet vurderer å redusere antall søk- og redningshelikoptre.

-Disse prosessene er i dag ikke samkjørte, og når man utreder disse enkeltsakene tar man ikke inn over seg totalbildet i forhold til sikkerhet og beredskap. Industri Energi mener derfor at det trengs en helhetlig konsekvensanalyse der alle prosesser om sikkerhet og beredskap blir belyst.

-Og konklusjonen av en slik analyse må tillegges stor vekt ved valg av lokasjon for nytt sykehus i Møre og Romsdal. Vi kan ikke godta at sikkerhet og beredskap svekkes som følge av lokasjonen for nytt sykehus, sier han.