OECD-kontaktpunktet kritiserer DNO for håndtering av ansatte i Jemen

Foto: Privat
Foto: Privat

fredag 20. april 2018

Det norske OECD-kontaktpunktet for et ansvarlig næringsliv gir oljeselskapet DNO ASA kritikk for oppsigelsene av ansatte i Jemen i 2015.

Det norske OECD-kontaktpunktet 22. mars 2018 slutterklæring i klagesaken Industri Energi mot DNO ASA. Det sentrale i klagen gjaldt mangel på varsel og drøftelse mellom DNO og fagforeningsrepresentanter i Jemen knyttet til masseoppsigelser og nedleggelse av driften i Jemen i 2015. Her mener Kontaktpunktet at DNO ikke har etterlevd OECDs retningslinjer i deler av kapittel V, som omhandler sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet.

Industri Energi klaget også inn DNO knyttet til spørsmål om hvorvidt DNO motarbeidet arbeidstakernes rett til fagorganisering og kollektive forhandlinger i Jemen.

Kontaktpunktet anbefaler DNO for fremtiden å gjennomføre risikobaserte aktsomhetsvurderinger og å vise større åpenhet om sine retningslinjer og prosedyrer for ansvarlig næringsvirksomhet.

Norges OECD-kontaktpunkt «skal fremme OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og bidra til å håndtere enkeltsaker ometterlevelse avretningslinjene».

DETTE ER SAKEN:

  • Tidlig 2015 innstilte oljeselskapene som opererte i Jemen, produksjonen i landet på grunn av uro.
  • I april 2015 ble over 80 prosent av arbeiderne ved DNO Jemen sagt opp via SMS og e-post.
  • August 2016 ble DNO dømt iPrimary Labour Arbitration Commitee til å betale lønn til arbeiderne så lenge selskapet har lisensavtaler i landet. DNO anket saken i to rettsinnstanser, og det foreligger en rettskraftig dom på at DNO må betale 75 prosent lønn så lenge selskapet har lisensavtaler.
  • Den 8. november 2016 inngav Industri Energi, på vegne av den jemenittiske fagforeningen i DNO ASA i Jemen, en klage til Norges OECD-kontaktpunkt.
  • Meklingen mellom partene førte ikke fram og ble avsluttet i oktober 2017.
  • Kontaktpunktet har vurdert klagen og publiserte sin slutterklæring 22. mars i år.