Nye gratis kurs gjennom bransjeprogrammet


Det er nå lagt ut flere gratis kurs for blant annet for renholdsoperatør, boreoperatør og motormann. Kursene er nettbasert. Bøker, utdanningen og eksamensavgift er dekket. De gir medlemmer muligheten å gå opp til fagprøvene som praksiskandidat. Det er lagt opp til å studere på både dagtid og kveldstid.

Disse tre kursene er opprettet gjennom bransjeprogram for maritim næring som er et av to bransjeprogram Industri Energi deltar i. Det andre programmet er for olje-, gass- og leverandørindustrien. Bransjeprogrammene er et godt eksempel på trepartssamarbeid der fagforeninger, arbeidsgiver organisasjoner og staten har gått sammen for å heve kompetansen i utvalgte bransjer. De er laget av arbeidslivet for arbeidslivet.

Arbeidsutvalgsmedlem Barbro Auestad deltar fra Industri Energi i arbeidet med programmene.

Samarbeid for kompetanse

-Gjennom bransjeprogrammene klarer vi å få opprette utdanningstilbud for å øke den kompetansen som er behov for i disse bransjene. Det er lagt opp til at du skal kunne ta studiene til og med om du er i arbeid, men det er åpent for alle, også de som er uten jobb eller permittert. Fagforeningene og arbeidsgiver organisasjonene finner fram til hvilke form for kompetanse det er behov for og staten oppretter og finansierer studiene forklarer Barbro Auestad.

-Et av Norges konkurranse fortrinnene er en høy grad av utdanning blant arbeiderne. Dette gjør at vi kan overlever med en høyere lønnsnivå en andre land og at vi er flinkere til omstillinger, sier hun.

-Derfor er det viktig å kontinuerlig jobbe med kompetanseheving. Både for de etablerte industrier, men også for nye industrier som er på vei. Jeg er glad for at det nå for eksempel opprettes studier innenfor batterifag som også er muliggjort gjennom et bransjeprogram, sier hun.

Se om det finnes kurs for deg

Nye kurs og utdanningstilbud legges ut kontinuerlig på nettsidene til de to programmene. Kursene har visst seg å være populær og kan fort bli fulltegnet.

Det finnes flere kurs også på høyskole- og universitetsnivå som kan være av interesse.

Kurs fra bransjeprogram for maratim næring

Kurs fra bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien