Ny samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp: – Stolte over jobben folkehjelpen gjør

Industri Energi styrker samarbeidet med Norsk Folkehjelp. Det betyr mer penger til arbeidsfolk og lokalbefolkning i Sør-Sudan.

Selve vedtaket om å fortsette samarbeidet med fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon kom under landsmøtet i 2021.

Avtalen ble formelt signert nå i januar, under en samling for forbundets ansatte.

– Dere har hele tiden vært vår hovedsamarbeidsorganisasjon, og i denne perioden har vi også økt vår støtte til dere. Grunnen til at vi gjør det er fordi vi er veldig stolt over den jobben som folkehjelpen gjør, sa forbundsleder Frode Alfheim under signeringen.

Vil ha bedre arbeidsvilkår og omfordeling av oljepengene

Avtalen innebærer en støtte på 600.000 kroner årlig fra 2022–2024 til folkehjelpens sivilsamfunnsprogram i Sør-Sudan – totalt vil det si 1,8 millioner kroner.

Norsk Folkehjelp har vært i Sør-Sudan siden 80-tallet og er fortsatt et av de største og viktigste landene for dem, ifølge generalsekretær Henriette Westhrin:

– Vi jobber på mange områder som vi tenker det er lett å snakke om med Industri Energi. Det handler om å gi folk mulighet til å skaffe seg egen inntekt og gjøre seg selv uavhengige av hjelp, samtidig som vi gjør humanitær bistand til folk som trenger det. 

Oljen står for 98 prosent av Sør-Sudans inntekter, og oljeressursene har skapt håp om en god utvikling for lokalbefolkningen.

Men i et land som er preget av mye korrupsjon, har ikke oljeinntektene kommet dem som sitter nederst ved bordet til gode.

Norsk Folkehjelp og Industri Energi har i en årrekke samarbeidet om å bidra til bedre arbeidsvilkår for oljearbeidere i Sør-Sudan og at de store inntektene fra industrien skal komme lokalbefolkningen til gode. Arkivfoto.

En del av arbeidet til folkehjelpen handler om bedre reguleringer av petroleumsindustrien og mer forsvarlige arbeidsvilkår.

– Det handler om helse, miljø og sikkerhet for de som jobber der, om reguleringer, og ikke minst om å sikre mer transparens i reguleringa. For å sikre at petroleumsinntektene ikke bare går til korrupte statslederes lommer, men at de spres mer ut.

I tillegg støtter de journalister som skriver om det, aktører som organiserer petroleumsarbeidere, og miljøorganisasjoner.

Avhengig av støtte fra fagbevegelsen

Sivilsamfunnsprogrammet er finansiert av Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), som forvalter store deler av norske bistandskroner. En forutsetning for å få støtte er at man stiller med en egenandel.

Westhrin sier de ikke hadde vært i Sør-Sudan med Norad-penger uten avtaler som den med Industri Energi:

– De faste avtalene vi har med forbund er grunnplana i det internasjonale arbeidet vårt på mange måter, fordi vi som Norad-partner er helt avhengig av å skaffe 10 prosent egenandel til arbeidet vårt. Så de betyr veldig mye.

Samarbeidet mellom Industri Energi og Norsk Folkehjelp har blant annet handlet om å bidra til bedre partssamarbeid. I 2013 gjennomførte landet for første gang en trepartskonferanse, der arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene deltok sammen. Arkivfoto.

I tillegg løfter generalsekretæren viktigheten av å ha avtaler med norsk fagbevegelse, slik at de får koblet solidaritetsarbeidet de gjør med forbund og lokale klubber.

Olje for utvikling avvikles

Siden 2007 har Industri Energi støttet Norsk Folkehjelps arbeid i Sør-Sudan gjennom Norads «Olje for utvikling»-program.

Det skal avvikles og bli til «Energi for utvikling» – og det ser ikke ut til at Sør-Sudan blir med som land i det nye programmet.

– Vi jobber for å få flere av partnerne vi jobber med inn på den vanlige Norad-avtalen. Vi håper at flere av de partnerne vi har hatt i «Olje for utvikling» blir en del av den vanlige Norad-avtalen, så vi kan fortsette samarbeidet, sier Westhrin.

I tillegg til arbeidet med petroleumsnæringa i landet, går pengestøtten fra LO-forbundet til å støtte det øvrige Norad-arbeidet til folkehjelpen.

Blant annet støtter de kvinneorganisasjoner, og bondeorganisasjoner som hjelper å organisere bønder, så de i større grad skal kunne være mer bærekraftige, og bli mindre avhengig av nødhjelp hvert år.

I Sør-Sudan er det et stort press på ytringsfriheten, og pengene går også til å støtte det sivile samfunnet sine muligheter til å delta i organisasjoner og i den frie debatten.

– Vi støtter journalistorganisasjoner. Noen sier det er farligere å gå med en mikrofon enn et gevær, fordi det å være journalist er så farlig i landet.