Norske vilkår og regelverk må gjelde i havvindnæringen

-Vi skal ha norske arbeidsvilkår og et HMS-regelverk som gjør oss verdensledende i havvindnæringen, slo forbundsleder Frode Alfheim fast i et møte på Statsministerens kontor (SMK).

Alfheim deltok fredag ettermiddag på et toppmøte om havvind på Statsministerens kontor (SMK). Med på seminaret var blant andre statsminister Jonas Gahr Støre, olje- og energiminister Terje Aasland, LO-leder Peggy Hessen Følsvik, adm dir i Norsk Industri Stein-Lien Hansen, konsernsjef i Equinor Anders Opedal og Hilde Tonne, konsernsjef i Statnett.

Bakgrunnen for møtet var at statsministeren hadde invitert de viktigste aktørene fra næring og fagbevegelse for å høre hva som er mest kritisk i forhold til å nå målet om 30 GWh fra havvind innen 2040.

Provosert av arbeidsgiverne

Da Alfheim tok ordet viste han til et oppslag i VG i går der lederne i fire arbeidsgiverorganisasjoner gikk offentlig ut mot statsministeren.

-Jeg ble skikkelig provosert når de framstiller norsk arbeidsliv som det beste i verden og nærmest tar æren for det. Det verdt å minne om at det meste har skjedd på tross av dem og ikke på grunn av dem. Men hvis de er så fornøyde, så burde det jo ikke være et problem å godta at norske arbeidsvilkår, samt HMS-standarder, må legges til grunn i nye næringer.

Toppmøte om havvind på Statsministerens kontor. Foto: SMK

Alfheim viste til at det var cowboy-tilstander i oljevirksomheten, men at fagbevegelsen tok kampen med de amerikanske selskapene og sørget for at det ble en norsk arbeidslivsmodell på sokkelen.

-Vi er i dag verdensledende på arbeidsvilkår og HMS-regelverk på sokkelen. Og vi skal fortsatt være verdensledende i de nye industriene, inkludert i havvindsindustrien, sa Frode Alfheim.

Støtter Ptils regelverksarbeid

Industri Energi-lederen viste til at Petroleumstilsynet er i ferd med å utvikle et nytt regelverk for havvindbransjen som bygger på arbeidsmiljøloven og risikostyring fra petroleumsindustrien.

– Dette arbeidet støtter vi opp om, sa han.

Alfheim støttet også opp om det som statsminister Jonas Gahr Støre tidligere har uttalt, nemlig at det er avgjørende å sikre gode arbeids- og lønnsvilkår i havvindindustrien.

Han understrekte dessuten at det trengs mer kraft i systemet, til bærekraftige priser.

– Vi er nødt til å få økt kraftproduksjonen her i landet. Det vil trygge eksisterende jobber og skape grunnlag for nye grønne industriarbeidsplasser i Norge, sier Alfheim.

Regjeringen har nylig lansert fem prinsipper for utviklingen av havvind. Disse kan du lese her.