Nær 400 kan miste jobben i Seadrilll

Riggselskapet Seadrill skal nedbemanne opp mot 400 ansatte på grunn av lavere leteaktivitet på norsk sokkel. – Svært trist, men vi skal gjøre det vi kan for å hjelpe medlemmene, sier Industri Energi-klubbleder Kenneth Drageide.

Nedbemanningen i Seadrill Norway Crew skyldes at flyteriggen «West Bollsta» er ferdig med sitt boreprogram og at kontrakten med Lundin avsluttes på senvinteren. I tillegg skal riggen «West Hercules» til Canada for et oppdrag for Equinor i 6-8 måneder, med redusert norsk bemanning om bord.

-Det ser dessverre ut til at vi må nedbemanne opp mot 400 ansatte. Det er svært trist, spesielt nå rett før jul, sier klubbleder i Offshoreforeningen i Seadrill, Kenneth Drageide.

Han sier det er dialog mellom klubb og ledelse, og at det jobbes for å ivareta medlemmene best mulig.

– Alle får tre måneders oppsigelsestid. Og det er inngått insentiv til tidligpensjon med bedriften, med seks måneder med full lønn, uten arbeidsplikt for ansatte over 60 år, sier Drageide.

I tillegg vil det bli arrangert kurs i regi av Industri Energi i februar for å hjelpe dem som mister jobben med å skrive CV og søknader.

-Vi jobber iherdig med å ivareta alle medlemmer etter beste evne. Vi håper blant annet på en stor pool, slik at innleie ikke blir like flittig brukt som i det siste året, sier Drageide.