Nå styrkes medlemshjelpen

torsdag 18. mars 2021

-Nå skal medlemmene i Industri Energi oppleve at det blir enda enklere, raskere og bedre å komme i kontakt med forbundet, sa forbundsleder Frode Alfheim under åpningen av den nye førstelinja i forbundet.

– Dette er en dag jeg har gleda meg lenge til, sa forbundsleder Frode Alfheim begeistret under den formelle åpninga av forbundets nye spydspiss «Medlemsstøtte».

Han påpekte at det pågående organisasjonsprosjektet i Industri Energi handler om å levere enda bedre på medlemsoppdraget. – Vi skal være sikkerheten for et godt arbeidsliv for medlemmene våre, sa Alfheim.

Forbundets spydspiss

Leder av organisasjonsavdelingen Evy-Aina Røe forklarer at den nye førstelinja kalt Medlemsstøtte skal være forbundet sentralt sin spydspiss i kontakten med medlemmene, tillitsvalgte og omverdenen.

– Alle henvendelser til forbundet sentralt skal mottas av Medlemsstøtte. Medlemmer som har lokal tillitsvalgt skal fortsatt først henvende seg til dem. De aller fleste som tar kontakt med Medlemsstøtte skal få hjelp der. Hvis det er behov for mer dyptgående hjelp eller saken handler om kollektive avtaler vil henvendelsen kanaliseres videre. Gjennom teamet som jobber i Medlemsstøtte vil den som tar kontakt få tildelt en forhandler, forbundssekretær eller saksbehandler.

-I tillegg skal medlemsstøtte ivareta forbundets sentralbordfunksjon, sier Røe.

Deling av kollektive og individuelle avtaler

Jon Niklas Rønning underholdt med spesialkomponert sang til Industri Energi under åpningen.
Jon Niklas Rønning underholdt med spesialkomponert sang til Industri Energi under åpningen.

For å lykkes enda bedre med å gi medlemmene oppfølgingen de trenger, deler forbundet mellom oppgaver som er knyttet til kollektive avtaler eller individuelle avtaler.

Arbeidslivsavdelingen skal ta seg av arbeid og tvister som gjelder kollektive avtaler. Oppsigelser og saker som gjelder enkeltmedlemmer går til «medlemsstøtte» og følges opp av organisasjonsavdelingen.

– Målet er at medlemsstøtte raskt skal gi deg svar. Hvis saken må videre til behandling, går den til forbundssekretær, forhandler eller saksbehandler. Hvis det er en sak som krever juridisk oppfølging, vil våre jurister følge opp.

-I noen tilfeller vil saker befinne seg i grenseland mellom kollektiv og individuell avtale. I slike tilfeller setter vi ned team på tvers av avdelingene. Det kan for eksempel gjelde større omorganiseringer i våre medlemsbedrifter. Tanken bak ny modell er tettere samarbeid internt, bedre utnyttelse av forbundets kompetanse og ressurser, samt jobbe mer effektivt. Og ikke minst bistå medlemmene på en bedre og raskere måte, sier Røe.

Medlemsstøtten kan kontaktes på telefonnr.: 22 03 22 00. Du kan også sende e-post til post@industrienergi.no.