Nå er det tid for politisk handling som sikrer norsk lov på norsk sokkel

-Alle nødvendige utredninger er gjort. Nå gjenstår bare politisk handlekraft ved at oljearbeiderne på flerbruksfartøy blir omfattet av norsk lov, sier 2. nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka.

Ommund Stokka og forbundssekretær Håkon Bjerkeli møtte i forrige uke arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i Oslo for å gjenta forbundets krav om at oljearbeiderne på flerbruksfartøy må omfattes av arbeidsmiljøloven.

-Begge statsrådene kjenner saken godt. I møtet fikk vi gjentatt våre standpunkt og understrekt at omfanget av oljearbeidere uten vern øker og at det derfor haster med å få på plass en vernelov for disse folkene, sier Stokka.

Har jobbet med denne saken i årevis

Han viser til at Industri Energi har arbeidet med denne saken i årevis, og alle nødvendige utredninger og utvalgsarbeid er gjort.

-Det eneste som gjenstår er handlekraft. Vi har en klar forventning om at regjeringen nå viser handlekraft og sørger for at oljearbeiderne på flerbruksfartøy på norsk sokkel får det vernet de trenger, sier Stokka.

Ommund Stokka, 2. nestleder i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen.

I møtet kom det et spørsmål om kostnader ved å gjøre en slik lovendring.

-Det er vanskelig å sette en kostnad på verneombud og gode regler som sikrer liv og helse. Det er det som gir trygge og gode arbeidstakere, sier Stokka og understreker at kostnaden ved en slik lovendring ikke vil være noe problem for denne bransjen.

Ingen tilsyn med denne delen av næringen

Mer enn halvparten av olje og gass som produseres fra norsk kontinentalsokkel kommer fra havbunnsinstallasjoner som blir installert, vedlikeholdt og inspisert av oljearbeidere på flerbruksfartøy.

Likevel fører ikke Petroleumstilsynet tilsyn med denne delen av virksomheten offshore, slik den gjør på faste og flytende installasjoner.

Hendelser og ulykker i denne delen av oljebransjen blir ikke gransket og vernetjenesteordning eksisterer vanligvis ikke på flerbruksfartøy.

Les mer om dette temaet her.