Mellomoppgjøret 2023: Vaskeri- og renseriansatte får 31 492 kroner i økt årslønn

Oppgjøret mellom Industri Energi og Norsk Industri for vaskeri- og renseribedrifter er avsluttet. De ansatte vil motta en generell lønnsøkning på 16,15 kroner per time, og 3,5 prosent økning av skifttillegget. Mellomoppgjørsforhandlingene endte likevel med uenighet mellom partene.

Forhandlingsleder Ommund Stokka påpeker at de vaskeriansatte er en av yrkesgruppene som veldig ufortjent har blitt underregulert de siste årene. Han sier at årets lønnsoppgang for de ansatte i vaskeri og renseri skyldes ene og alene resultatet fra LO og NHO.

– LO-fellesskapet sørget for denne lønnsøkningen. Den sentrale protokollen sikret 11,50 til de vaskeriansatte. Våre vaskeriansatte var sammen med de andre LO-medlemmene ute i streik for å sikre dette resultatet. I tillegg har overenskomsten en lavtlønnsgaranti som sikret 4,65 kroner, sier han.

Arbeidsgiverne ville ikke gi ett øre i tillegg

Vaskeri- og renserioverenskomsten har en bestemmelse for mellomoppgjørsforhandlinger som forhandlingsutvalget møtte Norsk Industri for å gjennomføre i dag. I disse forhandlingene har ikke Industri Energi streikerett.

– Arbeidsgiverne ville ikke gi ett øre i tillegg i disse forhandlingene, sier Stokka og legger til:

– Resultatet fra i dag er uakseptabelt, og derfor endte forhandlingene i uenighet.

Industri Energi sitt forhandlingsutvalg reagerer sterkt på at arbeidsgiverne ikke engang ønsket å gi et tilbud til de som arbeider under denne overenskomsten.

Da oppgjøret startet uttalte Stokka klart og tydelig at det ikke er holdbart at denne bransjen fortsetter å være en lavtlønnsbransje.

Han sier at vaskeribransjen i tillegg vil vokse. Bransjen selv anslår at volumet på tøy kommer til å øke med 2-3 prosent hvert år de neste ti årene.

– Vaskeriene er skjermet fra utenlandsk konkurranse. Det er vanskelig å flytte vaskeriproduksjonen fra eksempelvis Trøndelag til et lavkostland. Vaskerindustrien er avhengig av en viss nærhet til kundene for å unngå store transportkostnader, sier han.

Agne Butviliene fra Nor Tekstil (t.v) og Kjerstin Borgen Evenrud fra Sentralvaskeriet (t.h) under forhandlingene. Foto: Egil Brandsøy.

Overskudd på 440 millioner kroner

Stokka forteller at aktørbildet også har endret seg, der flere store aktører har blitt stadig større og mer dominerende. Nor Tekstil eies av familien Belsvik. De har de siste årene vokst seg stadig større, på delvis grunn av at flere kommuner ikke lenger driver egne vaskerier og offensiv ekspansjon.

Omsetningen har økt fra 800 millioner i 2013 til 1,3 milliarder i 2021.

– De har i dag hele 9 av 11 helsekontrakter i sin portefølje. Nor Tekstil vasker også arbeidstøyet til våre medlemmer i industrien. Som et eksempel skrev de i 2019 en kontrakt med Equinor som er estimert til om lag 300 millioner kroner. De er nest størst når det gjelder matter, mopper og arbeidstøy. Det som tidligere het Berendsen er nå heleid av det franske industrikonsernet Elis og er størst på dette segmentet, sier forhandlingslederen.

– Vi registrerer at overskuddet i vaskeribransjen har økt under pandemien. Dette til tross for at store deler av tjenestene som leveres til hotellbransjen stoppet helt opp.

I 2021 gikk Nor Tekstil med et årsresultat på over hele 440 millioner kroner. Deler av dette skyldes også ekstraordinære inntekter fra datterselskap. Bransjen selv venter en stor vekst i 2023, på grunn av at hotellene nå har åpnet opp, og reiselivsbransjen er startet opp igjen for fullt.

Lønningene må opp

­Forhandlingsleder Ommund Stokka sier at lønningene til ansatte i vaskeri- og renseribransjen må økes til et nivå som reflekterer deres innsats og bidrag til bedriftene og samfunnet.

– Vaskeribransjen har utviklet seg i et forrykende tempo. Industrivaskeriene industrialiserer i stadig større grad sin produksjon. Arbeidsprosesser og utstyr kan ikke sammenlignes med det som gjaldt tidligere. I tillegg har samfunnet kategorisert denne bransjen som samfunnskritisk, sier han.

Vaskeri- og renseribransjens overenskomst er en normallønnsavtale uten mulighet for lokale forhandlinger. Dette betyr at hele lønnsoppgjøret forhandles sentralt, og gjelder for alle ansatte som omfattes av avtalen.

I tillegg er årets oppgjør er et mellomoppgjør, hvor kun økonomiske justeringer forhandles, til forskjell fra hovedoppgjøret hvor hele overenskomsten står på forhandlingsbordet.

Forhandlingsutvalget representerer over 600 av Industri Energis medlemmer på vaskerier og renserier over hele landet.

Forhandlingsutvalget til vask og rens utenfor NHO-bygget i Oslo. Foto: Egil Brandsøy.

De nye lønnssatsene blir (etter ansiennitet):

  • 10 år: 234,74 kroner per time
  • 7 år: 231,74 kroner per time
  • 4 år: 227,20 kroner per time
  • 2 år: 223,22 kroner per time
  • Begynnerlønn: 219,26 kroner per time

Skifttilleggene økes med 3,5 prosent.

Ettermiddagstillegg: 16,20
Nattskifttillegg: 24,11
Ordinært søndagsskift: 51,74

Forhandlingsutvalget:

Ommund Stokka, forhandlingsleder, Industri Energi
Nina Helland, Industri Energi
Irene Halvorsen, Elis Herbergåsen
Bertil Haugen, Nor Tekstil Trondheim
Kjerstin Borgen Evenrud, Sentralvaskeriet for Østlandet
Agne Butviliene, Nor Tekstil, Oslo
Steffen Nilsen, observatør, Industri Energi
Egil Brandsøy, kommunikasjon, Industri Energi