Mellomoppgjøret 2023: Oppgjøret for vask og rens er i gang


Industri Energi og motparten Norsk Industri startet mellomoppgjøret for ansatte i vaskeri- og renseribransjen onsdag formiddag i Oslo: – Vi krever en rettferdig lønn for ansatte i dette yrket. Det er ikke akseptabelt at dette fortsetter å være en lavtlønnsbransje, sier 2. nestleder i Industri Energi, Ommund Stokka.

Vaskeri- og renseribransjen er først ut i årets mellomoppgjør, og Industri Energi representerer over 600 medlemmer i bedrifter som Nor Tekstil, Elis og Rent-Gruppen.

Forhandlingsleder Ommund Stokka påpeker at det er viktig å huske på at de ansatte i dette yrket, akkurat som alle andre, lever i et land der prisene har økt.

– Lønningene til ansatte i vaskeri- og renseribransjen må økes til et nivå som reflekterer deres innsats og bidrag til samfunnet. Derfor kjemper vi for at de ansatte ved vaskerier skal ha en kjøpekraft som gjør gode liv for seg selv og familiene sine mulig, slår han fast.

2. nestleder i Industri Energi er forhandlingsleder. Foto: Egil Brandsøy.

-Dette er bedrifter som går godt, og har fremtiden foran seg. Behovet for vaskeritjenester kommer til å øke i årene fremover, sier Stokka.

Han minner om at det i år er et mellomoppgjør der det kun er snakk om lønn, og at det ikke er streikerett. I kontrast, under et hovedoppgjør, blir alle bestemmelsene i tariffavtalene og overenskomstene forhandlet om, inkludert arbeidstid og ferie.

Tidligere år har vi ikke hatt disse mekanismene på vaskerioverenskomsten, men fra 2016 ble partene enige om bestemmelser om at det også skal gjennomføres drøftelser om lønninger også på denne overenskomsten.

Det er også viktig å bemerke at overenskomsten for vaskerier og renserier er en normallønnsavtale uten lokal forhandlingsrett. Det betyr at hele lønnsoppgjøret utføres sentralt og blir gjeldende for alle arbeidstakere som er omfattet av avtalen.

Forhandlingsutvalget:

Ommund Stokka, forhandlingsleder, Industri Energi
Nina Helland, Industri Energi
Irene Halvorsen, Elis Herbergåsen
Bertil Haugen, Nor Tekstil Trondheim
Kjerstin Borgen Evenrud, Sentralvaskeriet for Østlandet
Agne Butviliene, Nor Tekstil, Oslo
Steffen Nilsen, observatør, Industri Energi
Egil Brandsøy, kommunikasjon, Industri Energi