Mellomoppgjøret 2021: Ingen streik i statsoppgjøret

torsdag 27. mai 2021

LO Stat er i havn med meklingen for statsansatte, dermed blir ikke våre medlemmer i Oljedirektoratet tatt ut i streik.

Det blir ingen streik for LO Stat-forbundenes medlemmer i staten etter at partene ble enige hos Riksmekleren torsdag ettermiddag. Dermed unngår man at 41 Industri Energi-medlemmer i Oljedirektoratet tas ut i streik.

Et enstemmig forhandlingsutvalg sier ja til tilbudet fra staten, etter en krevende mekling for alle parter. Partene hadde da sittet sammen i godt over ett døgn sammenhengende.

Med en ramme på 2,7 prosent ligger oppgjøret på linje med frontfaget. Men for LO Stat har fordelingen av lønnsmidlene vært like viktig som størrelsen på ramma. Det generelle tillegget, som går til alle er en kombinasjon av prosent- og kronetillegg, der kronetillegget alene utgjør 1500 kroner.

Les mer på LO Stats nettside.

Protokoll fra Riksmeklerens møtebok finner du hereller som pdf her