Meklingen fortsetter på overtid

torsdag 27. juni 2019

Industri Energi mekler på overtid natt til fredag med Norges Rederiforbund på flyteriggavtalen.

Det er meldt plassfratredelse for 922 medlemmer på flyteriggavtalen, fordelt på 15 innretninger og 19 bedrifter på norsk sokkel, som vil bli tatt ut i streik hvis det blir konflikt.

Industri Energi har 4150 medlemmer innenfor flyteriggområdet. Tallet inkluderer også medlemmer som jobber på utenlandsk sektor, midlertidig ansatte og langtidssykmeldte.