Meklingen fortsetter på overtid

Industri Energi mekler på overtid natt til søndag med Norsk olje og gass på sokkelavtalene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte.

Mekling på sokkelavtalene startet fredag ved Riksmeklerens kontor i Oslo.

Forbundet har meldt plassfratredelse for 573 medlemmer på sokkelen, som vil bli tatt ut i streik hvis det blir konflikt.

Sokkelavtalene omfatter drøyt 4300 Industri Energi-medlemmer.