Medlemsbedriften Wacker Holla Metall satser stort

Medlemsbedriften Wacker Holla Metall i Trøndelag planlegger å utvide produksjonskapasiteten med rundt 50 prosent, og gjøre smelteverket karbonnøytral innen 2030: – Dette er positivt for hele prosessindustrien og legger grunnlaget for at vi kan bli et av Europas største smelteverk innen 2030, sier hovedtillitsvalgt i Industri Energi Håvard Stamnestrø.

Silisiumsfabrikken på Holla – som produserer silisium brukt til blant annet solceller, telefoner og datamaskiner – eies av morselskapet i Tyskland. Et internasjonalt konsern med over 13.500 ansatte som heter Wacker Chemie AG.

Det tyske selskapet har en målsetning om å redusere sine klimagassutslipp med minst 50 prosent. Her spiller Wacker Holla Metall i Trøndelag en sentral rolle.

– Den største aktøren som slipper ut CO2 i atmosfæren i dag for deres del er Wacker Holla Metall her i Heim, sier hovedtillitsvalgt Håvard Stamnestrø, og utdyper:

– Vi ønsker å gå bort fra kull, og gå bort ifra andre kilder som gjør at vi slipper ut så mye CO2.

– Derfor har morselskapet en målsetning om at vi skal være karbonnøytrale i 2030. Det skaper jo en portefølje av investeringer, som gjør at vi kan legge grunnlaget for å bli blant Europas største smelteverk innen 2030, forteller Stamnestrø.

Forbundsleder Frode Alfheim (t.v) og fylkesordfører Tore O. Sandvik (t.h) besøkte Håvard Stamnestrø (i midten) og Wacker Holla Metall i 2021. Foto: Egil Brandsøy.

Vil øke produksjonskapasiteten

Det planlegges å bruke et milliardbeløp til å blant annet investere i en ny ovn. Den skal være med på å øke produksjonskapasiteten til smelteverket med minimum 50 prosent.

Stamnestrø forteller at nyheten om utvidelsen har blitt omtalt i lokalpressen, blant annet i avisen Sør-Trøndelag, der ordfører Odd Jarle Svanem i Heim kommune har uttrykt at det er en gladnyhet.

Men Stamnestrø fastslår at framtiden ikke er spikra enda.

– Det er mye uro, det er mye «om, hvis og at» i verden akkurat nå, spesielt med tanke på råvarer, leveranser og krigen i Ukraina. Vi kommer ikke utenfor at den kan få innflytelse på hvordan fremtiden blir. Men alt tyder på at det vil bli en formidabel satsing innafor vår industri her på Holla, sier Stamnestrø.

Smelteverket Wacker Holla Metall sett fra et stykke unna. Foto: Egil Brandsøy.

– Viser at utenlandske eiere er villige til å satse i Norge

Hovedtillitsvalgt Jan haugen på nabo-smelteverket Washington Mills AS – som ligger en 45-minutters kjøretur unna – erkjenner at planene til Wacker er spennende for hele regionen.

– Vi får jo sysselsetting, vi får reduksjon i utslipp og vi beholder metallindustrien og prosessindustrien i Norge som allerede har den reneste industrien. Så det er med å styrke oss, og det viser at utenlandske eiere satser på Norge, sier han.

Hovedtillitsvalgt på Washington Mills Jan Haugen er positiv til den planlagte satsingen. Foto: Egil Brandsøy.

Han mener at når store industrikonsern bruker Norge som en testbenk, for å utvikle ny teknologi og bedre teknologi, så skaper det store ringvirkninger.

– Vi har jo allerede den reneste metallindustrien i verden, og vi skal bli enda bedre. Det er jo på en måte vi som sitter med nøkkelen her, sier han.

Hjørnesteinsbedrifter er limet

Stamnestrø forteller at smelteverket har vært en hjørnesteinsbedrift i kommunen siden det ble bygd i 1964.

– Det er helt klart at dette er den største bedriften i kommunen med – per dags dato – 210 ansatte, pluss en del vikarer. Det skaper mye til andre typer næringsaktører i kommunen, og det er limet i bygda, sier han.

– Både næringsliv, kommune, administrasjon og lokalbefolkningen er jo veldig tilfredse med at det er såpass ambisiøse planer hos oss. Ingen tvil om det, sier Stamnestrø.

Håvard Stamnestrø (t.v) viser Forbundsleder Frode Alfheim (t.h) en smelteovn på Wacker. De har allerede verdens største silisiumsovn, som kostet 800 millioner i 2017. Foto: Egil Brandsøy.

Jan Haugen sier at hjørnesteinsbedrifter er svært viktige.

– For Distrikts-Norge er det jo helt avgjørende at du har noen store lokomotiv som er med på å holde hjulene i gang. De er viktige for hele lokalsamfunnet, sier Haugen.

Han spår at det vil bli flere arbeidsplasser og at flere vil bosette seg i området som følge av storsatsingen.

Gullalder for hovedtillitsvalgte

Håvard Stamnestrø sier at det er en gullalder for hovedtillitsvalgte i dag siden det skjer så mye spennende i industrien.

– Ikke minst på grunn av at den type industri som vi holder på med nå begynner å bli mer og mer høyteknologisk. Det er mye mer digitalisert. Det krever at vi får tak i ungdommen som har hatt sin oppvekst gjennom digitaliseringen av samfunnet vårt, sier han.

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (t.v), Håvard Stamnestrø (i midten) og Frode Alfheim (t.h) smiler til kamera på sjøsiden av Wacker Holla Metall i 2021. Foto: Egil Brandsøy.

Han forteller at det har vært en omstillingsfase for dem som har vært i industrien en del år, men som likevel ser effekten og gevinsten av at det har blitt så høyteknologisk.

– Det er så mange muligheter innenfor vår bransje og våre industrier. Jeg synes det er forferdelig spennende å være hovedtillitsvalgt på bakgrunn av de ambisiøse målsetningene vi har inn i fremtiden.

I tillegg håper han at satsingen hos Wacker vil tiltrekke yngre arbeidskraft som er miljøbevisste.

– Ungdommer er jo mer klimabevisste i dag. Kanskje vi stiller oss sterkere for å få flere søkere hit, hvis de vet at vi er i en omstilling der vi skal bli klimanøytrale, sier han og legger til:

– Som i tillegg har lyst å være innovative og som har lyst til å være med å forske, sier Stamnestrø.

Håvard Stamnestrø viser forbundslederen og fylkesordføreren rundt på smelteverket. Foto: Egil Brandsøy.