– Vi må si nei til EUs helikopterregelverk

tirsdag 22. september 2015

-Vi må benytte muligheten som finnes til å si nei til EUs nye offshore helikopterregelverk. Vi kan ikke akseptere at sikkerheten forringes, sa forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø på Solakonferansen tirsdag.

Den skandinaviske luftfartskonferansen, Solakonferansen, startet tirsdag med at statssekretær Tom Cato Karlsen (FrP) i Samferdselsdepartementet orienterte om EUs nye offshore helikopterregelverk(HOFO). Statssekretæren viste til at det nye regelverket vil åpne for at utenlandske helikopterselskaper kan operere på norsk sokkel og at Norge ikke lenger kan kreve nasjonal driftstillatelse.

Statssekretæren var klar på at felleseuropeiske regler gir et åpnere marked og mer konkurranse mellom helikopterselskapene. Men han understrekte at norsk sikkerhetskultur kan bli utvasket på sikt.

– Det er mulig at vi ikke tar inn det nye helikopterregelverket. Vi kan hevde at helikoptervirksomhet på norsk sokkel ikke er en del av EØS-avtalen. Men EU kan oppfatte det som proteksjonisme og kan komme med mottiltak, sier Karlsen.

Statssekretæren opplyser at saken er under behandling i departementet.

-Dette er en tung juridisk materie og vi må ta mange hensyn. Men sikkerheten er aller viktigst for oss, slår statssekretæren fast.

Forbundssekretær Henrik S. Fjeldsbø i Industri Energi understrekte i sitt innlegg på Solakonferansen at helikopterflyging utgjør en betydelig risiko for forbundets medlemmer.

-Jeg vil minne om at 54 personer har omkommet i helikopterulykker på norsk sokkel. Etter Alexander Kielland er helikopterulykker det som har tatt livet av flest offshorearbeidere i Norge. Derfor er det viktig at vi engasjerer oss, sier han.

Fjeldsbø sier at EU-regelverket kanskje kan gjøre helikoptertjenester billigere for oljeselskapene, men på bekostning av passasjerenes sikkerhet.

-Det finnes ikke tungtveiende argumenter for å innføre dette regelverket. Det vil føre til tap av norske sikkerhetskrav, nasjonal driftstillatelse og det vil svekke samarbeidsmodellen vi har i Norge. Regjeringen er klar på at det er mulig å si nei til EU. Den muligheten må vi benytte oss av. Vi kan ikke akseptere at sikkerheten forringes, sier Fjeldsbø.