Mellomoppgjøret 2021: Lønnsoppgjøret for operatør, boring og forpleining er i havn

Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen
Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi. Foto: Atle Espen Helgesen

onsdag 5. mai 2021

Industri Energi kom natt til torsdag i havn med lønnsforhandlingene på sokkelavtalene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte. – Vi er fornøyd med resultatet, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Etter to dager med forhandlinger er Industri Energi og Norsk olje og gass kommet fram til et resultat som gir en lønnsøkning 20 100 kroner, pluss et etterslep på 5876 kroner for boring og forpleining. I tillegg blir natt-/skifttillegget økt med 3 kroner og konferansetillegget økt med 4 kroner, til henholdsvis 83 og 104 kroner per time. Helligdagsgodtgjørelsen økes med 60 kroner til 2120 kroner. Dessuten blir det en engangsutbetaling fra det sentrale oppgjøret på 1075 kroner.

-Vi er fornøyd med oppgjøret. Og det er positivt at alle tre forbundene (Industri Energi, Safe og Lederne) stiller seg bak resultatet, sier Lill-Heidi Bakkerud, forhandlingsleder og nestleder i Industri Energi.

Forhandlingene om sokkelavtalene omfatter drøyt 4300 Industri Energi-medlemmer som jobber på faste offshoreinstallasjoner for operatørselskapene, samt innen forpleining og boring.

I år er det mellomoppgjør. Det betyr at det det bare forhandles om økonomiske reguleringer, i motsetning til hovedoppgjør der man forhandler om hele overenskomstene.

I operatørselskapene fortsetter man med lokale forhandlinger, mens boring og forpleining er ferdig med årets oppgjør. – Vi forventer at det blir gjennomført reelle forhandlinger i de bedriftene der det nå skal forhandles lokalt, sier Bakkerud.

Protokoll mellomoppgjør OBF 2021