Lønnsmatrisen er reddet, oljeservicestreiken er over

Ommund Stokka, forhandlingsleder på OSA.
Ommund Stokka, forhandlingsleder på OSA.

tirsdag 11. oktober 2016

– Etter tre uker med streik fikk Industri Energi gjennomslag for kravet om å utjevne lønnsforskjellene mellom oljeserviceansatte og andre oljearbeidere, sier forhandlingsleder i Industri Energi, Ommund Stokka.

Partene i oljeserviceoppgjøret kom tirsdag til enighet. Dermed avsluttes oljeservicestreiken.

-Vi får en varig endring av lønnsmatrisen som våre medlemmer vil tjene på, sier forhandlingsleder i Industri Energi, Ommund Stokka.

På ti år vil en fagarbeider kunne tjene opptil 199 000 kroner mer på vårt oppgjør enn på Safe sitt.

-Dette representerer en formidabel økning for fagarbeiderne innen oljeservice i forhold til det som vi ble tilbudt. Dette satt svært langt inne hos arbeidsgiverne, sier Stokka.

Reddet oljeserviceavtalen

Stokka sier at det ikke er mulig å forklare årets oljeserviceoppgjør uten å si noe om Safe.

-Safe har i dette tariffoppgjøret ofte forklart at de satte seg i førersetet under forhandlingene. I realiteten har de stjålet «OSA-bilen» vår, for så å kjøre den i grøfta. Vi måtte dra den opp igjen, ta den en tur innom oppretter før vi kjørte den i mål. Selvsagt har bilen merker etter dette, sier han.

Oppgjøret innebærer at oljeserviceansatte får et generelt tillegg fra streikens slutt på 3100 kroner. Fra 1. januar 2017 får våre medlemmer ytterligere 9100 kroner. Dette kommer i stedet for ansiennitetsopprykk.

Industri Energi har også fått gjennomslag for kravet om samme økning i nattillegget som operatør/boring/forpleining altså 1,50 kroner.

-Dette var prinsipielt svært viktig for vårt forhandlingsutvalg. Det er like belastende for en oljeservicearbeider å jobbe natt som for andre oljearbeidere, sier Stokka.

Fra 1. januar 2018 lages et nytt lønnstrinn i matrisens B og C. Det betyr at topplønnen øker med ytterligere 12.000 kroner i tariffperioden. Og vi har fått på plass en tekst om lokale forhandlinger.Partene er enige om å drøfte et nytt trinn i A til neste år.

Uaktuelt å diskutere arbeidstidsordninger

Norsk olje og gass fikk isommer med seg Safe på et forpliktende utvalg om arbeidstidsordninger. Et utvalg der det er enighet om at våre arbeidstidsordninger er kostnadsdrivende.

Dette var uaktuelt for Industri Energi å bli med på.

-Vi skal i isteden sette oss sammen med arbeidsgiverne for å forbedre lønnsmatrisen til oljeservice. Dette skal være klart til tariffoppgjøret i 2018, dersom medlemmene våre vil dette, sier Stokka.

– Vi skal også diskutere tillitsvalgtordningene innen oljeservice i tariffperioden. Oljeservice er spesielt hardt rammet av nedturen i oljeindustrien, og da er det viktig at det finnes et robust tillitsvalgtsapparat i bedriftene.

Ønsker en demokratisk prosess

Industri Energi ønsker en demokratisk prosess på utviklingen av våre lønns- og arbeidsvilkår. Derfor sendes resultatet til uravstemning.

-Vi håper alle deltar i uravstemningen. Forhandlingsutvalget anbefaler våre medlemmer å stemme ja til oppgjøret, sier Stokka.

Han takker alle som har bidratt under streiken

-Mange har gjort en helt utrolig innsats under denne streiken. Spesielt vil jeg trekke fram alle de streikevaktene som har gjort en fantastisk jobb på heliporter fra Hammerfest i nord til Sola i sør. Uten dere, hadde vi ikke kommet i mål, sier Ommund Stokka.