LO-NHO-oppgjøret gir en ramme for lønnsvekst på 2,7 prosent

LO-leder Peggy Hessen Følsvik (th), riksmekler Mats Wilhelm Ruland (midten) og NHO-sjef Ole Erik Almlid under pressekonferansen på Hotel Opera i Oslo. Foto: LO
LO-leder Peggy Hessen Følsvik (th), riksmekler Mats Wilhelm Ruland (midten) og NHO-sjef Ole Erik Almlid under pressekonferansen på Hotel Opera i Oslo. Foto: LO

søndag 11. april 2021

LO og NHO er søndag ettermiddag enige i meklingen i årets mellomoppgjør. –Et bra resultat med hensyn til forholdene i norsk arbeidsliv, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Løsningen gir et generelt tillegg på 2,25 kroner, og et ekstra tillegg for de lavest lønte på 1 krone per time.

– Riksmekleren har valgt å legge fram et forslag til en løsning med en ramme på en lønnsvekst på 2,7 prosent. Det var 0,1 prosentpoeng, eller 30 øre, unna vårt krav, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en melding fra LO.

Følsvik understreker at LO ikke tar tusenvis av mennesker ut i streik for 30 øre. -Dette er en løsning som sikrer en god lønnsvekst for de lavest lønte, legger hun til.

LO har vært opptatt av å motvirke økende økonomiske forskjeller. -De som har lav lønn, risikerer å bli hengende etter. Vi vet at lavlønnstillegg forebygger ulikhet.Mange av de gruppene som får lavlønnstillegg har også stått i front under pandemien. Det er mange som fortjener et lønnsløft, og som har stått på under denne krisen for at samfunnet skal gå rundt, sier LO-lederen.

Forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi var del av LOs forhandlingsdelegasjon. Han skryter av måten Peggy Hessen Følsvik har ledet forhandlingene på.

-Det har vært svært tøffe forhandlinger. Og med hensyn til den situasjonen landet og norsk arbeidsliv er i med en pågående pandemi, så har vi oppnådd et bra resultat, sier Alfheim.

Resultatet i LO-NHO-oppgjøret danner rammen for videre forhandlinger, bransjevis og lokalt i den enkelte bedrift.

-Nå er vi klar for å gjennomføre våre egne bransjevise lønnsforhandlinger. Vi er godt i gang med planleggingen av disse, sier Alfheim.

 

Fakta om oppgjøret:

 • Ramme for oppgjøret: 2,7 prosent per 1. april.
 • Generelt tillegg: 2,25 kr pr time, dvs. 4 387,- kroner i året.
 • Lavlønnstillegg: 1 kr pr time, dvs. 1 950,- kroner i året.
 • Oppgjøret omfatter rundt 180 000 medlemmer i LO-/NHO-bedrifter.

OVERENSKOMSTER SOM FÅR LAVLØNNSTILLEGGET:

 • 10 Renholdsoverenskomsten
 • 14 Vekteroverenskomsten
 • 55 Bokbindere
 • 56 Trykkerier og grafiske bedrifter
 • 57 Bølgepapp, kartonasjefabrikker m. fl.
 • 70 Butikkoverenskomsten – HK
 • 79 Riksavtalen – Hotell og restaurant
 • 105 Vaskerier og renserier
 • 133 Baker- og konditoroverenskomsten
 • 293 Landforpleiningsavtalen
 • 296 Industrioverenskomsten LO-TEKO
 • 301 Parkeringsselskaper
 • 329 Glass- og keramisk industri
 • 333 Skianlegg
 • 345 Overenskomsten for bilutleie
 • 370 Naturbruksoverenskomsten
 • 377 Transportselskaper i Norge
 • 390 Service- og vedlikeholdsoverenskomsten
 • 415 Fritids- og aktivitetsavtaler
 • 457 Avisbudavtalen
 • 477 Miljøbedrifter i Norge
 • 487 AMB-overenskomsten
 • 521 Dyrepleiere og klinikkassistenter
 • 525 Jordbruk og gartneri

I tillegg til overenskomster nevnt ovenfor, gis tilsvarende tillegg til enkeltbedrifter med egen overenskomst, slik dette framkommer i særskilt protokoll mellom partene.