LO-kongressen er utsatt til 2022: Det eneste rette valget

LO-kongressen utsettes ett år til 2022. Foto: Erlend Angelo
LO-kongressen utsettes ett år til 2022. Foto: Erlend Angelo

tirsdag 17. november 2020

-Det er synd at Norges største politiske verksted, LO-kongressen, utsettes. Men med usikkerheten på grunn av korona-situasjonen ville det vært umulig å gjennomføre den nå til våren, sier Frode Alfheim, leder av Industri Energi.

 

LO-kongressen er Norges største politiske verksted og forbundsleder Frode Alfheim sier det er ekstremt viktige saker som bestemmes på kongressen.

– For eksempel LOs politikk de neste fire årene og vedtektene til LO. Debattene kan vare til langt ut på natten. For å behandle sakene og innspillene fra forbundenes sine medlemmer grundig, var det eneste rette valget å utsette kongressen, sier han.

Flere alternativer er vurdert

– Med dagens regler er ikke det gjennomførbart med en full kongress, derfor har LO-sekretariatet vedtatt å utsette LO-kongressen i sin helhet til 2022, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik, i en melding fra LO.

Med 315 delegater og flere hundre andre som er innom kongressen i løpet av en dag, er det med dagens smittevernregler ikke mulig å avholde en full kongress. – Flere ulike alternativer er vurdert, men man falt til slutt ned på å utsette hele kongressen til neste år, sier Hessen Følsvik.

Avgjørelsen om å utsette landsmøtet ble tatt på møtet til LO-sekretariatet mandag. Sekretariatet består av LOs sin ledelse og lederne av de største LO forbundene. Det har vært vurdert å gjennomføre kongressen heldigitalt, en delt kongress over flere lokasjoner eller en utsettelse.

-På bakgrunn av usikkerheten rundt korona-situasjonen og ønsket om å ha en samlet kongress, falt vi ned på det siste alternativet, sier Følsvik.

Veien videre

LO-ledelsen vil komme tilbake til sekretariatet med et forslag om hvordan neste års fagligpolitiske valgkamp skal gjennomføres, herunder oppfølging av medlemsdebatten.

Dette betyr at LO-ledelsen vil sitte et ekstra år. Det arrangeres en ordinær kongress i mai 2022 som behandlervalg av ledelse, handlingsprogram, den faglige politiske situasjonen, LOs egen organisasjon, vedtekter, uttalelser og utdelinger av priser.

-Forslagene til kongressen som var sendt inn av Industri Energis klubber har blitt behandlet av forbundsstyret. Der forbundsstyret var enig er disse blitt oversendt til LO. De vil bli behandlet på kongressen i 2022, opplyser Maria Schumaker Walberg, leder i samfunnspolitiskavdeling.

Det er ennå ikke blitt behandlet om det blir tillatt å sende inn nye forslag til kongressen i 2022. Dette må LO kommer tilbake til ved et seinere tidspunkt.