LO helikopterutvalg fornøyd med at Turøy-ulykkeshelikopter ikke skal brukes i nord

CHC Helikopter Service skal operere redningshelikopterbasen i Tromsø og på Svalbard. Bildet viser en Sikorsky S-92. Arkivfoto: CHC Helikopter Service
CHC Helikopter Service skal operere redningshelikopterbasen i Tromsø og på Svalbard. Bildet viser en Sikorsky S-92. Arkivfoto: CHC Helikopter Service

fredag 19. februar 2021

LO helikopterutvalg får bekreftet at helikoptertypen som styrtet ved Turøy (Airbus H225) ikke skal brukes som redningshelikopter i Tromsø og på Svalbard. – Vi er fornøyd med at Justisdepartementet har valgt bort dette alternativet, sier leder Henrik Solvorn Fjeldsbø i LO helikopterutvalg.

Denne uka ble det kjent at CHC Helikopter Service har fått kontrakten med å drive både en ny sivil redningshelikopterbase i Tromsø og felles operasjon med Sysselmannens helikoptertjeneste på Svalbard.

Verken CHC Helikopter Service eller Justis- og beredskapsdepartementet opplyser hvilke maskiner som skal bli brukt ved basene i nord, men helikopterutvalget får bekreftet at Turøy-ulykkeshelikopteret Airbus H225/EC225 ikke vil bli brukt i denne tjenesten.

-Vi er fornøyd med at Justisdepartementet har valgt bort dette alternativet, sier leder i LO helikopterutvalg, Henrik Solvorn Fjeldsbø.

Girboksen er ennå ikke redesignet

Helikopterutvalget vet at enkelte selskap vurderte å tilby Airbus H225/EC225, samme helikoptertype som styret ved Turøy i 2016, i anbudet for Tromsø og Svalbard.

Luftfartstilsynet har åpnet for bruk av denne helikoptertypen i Norge, men helikopterutvalget er skeptisk til maskinen, siden defleste anbefalingene i Havarikommisjonens rapport etter Turøy-ulykken ikke er gjennomført. Blant annet er ikke girboksen redesignet, slik Havarikommisjonen understreker at er nødvendig.

Dette påpekte helikopterutvalget tydelig i et møte med statssekretær Lars Jakob Hiim i Justisdepartementet i august.

Advarer mot å ta i bruk helikoptertypen fra Turøy-ulykken som redningshelikopter i nord

Glad for ny redningshelikopterbase i nord

Henrik S. Fjeldsbø, leder i LO helikopterutvalg. Foto: Atle Espen Helgesen
Henrik S. Fjeldsbø, leder i LO helikopterutvalg. Foto: Atle Espen Helgesen

Helikopterutvalget er tilfreds med at det nå etableres en ny redningshelikopterbase i Nord-Norge. -Økt aktivitet både i Barentshavet og i våre nordligste fylker gjør det naturlig å styrke den nasjonale beredskapen i Nord-Norge. Vi er derfor glad for at en ny base i Tromsø nå blir etablert, sier Henrik Fjeldsbø.

Den nye basen skal ha tilsvarende nivå som landets øvrige redningshelikopterbaser, med døgnkontinuerlig tilstedevakt og 15 minutters beredskap. Det tas sikte på å sette den nye basen i drift i løpet av 2022. Kontraktens varighet er seks år, med mulighet til forlengelse i inntil fire år, samlet sett 10 år.

Turøy-rapporten: -Ennå ikke tilrådelig å ta i bruk Super Puma-helikoptre offshore