Landsmøtet 2017: Leif Sande mener Turøy-ulykken kunne vært unngått

Leif Sande sier tilliten til det europeiske flysikkerhetsbyrået Easa er borte. Foto: Leiv Martin Green.
Leif Sande sier tilliten til det europeiske flysikkerhetsbyrået Easa er borte. Foto: Leiv Martin Green.

lørdag 29. april 2017

I en minnetale for ofrene i Turøy-ulykken for nøyaktig ett år sier avtroppende forbundsleder Leif Sande i Industri Energi at ulykken kunne vært unngått.

 

TV2 sendte 26. april en dokumentar om Turøy-ulykken. Der kunne vi høre Airbus direktøren vedgå at selskapet hadde gjort for lite etter en lignende helikopterulykke utenfor Skottland i 2009.

– 13 menneskeliv kunne altså vært spart. Airbus har helt klart et stort ansvar her, men det ligger et vel så stort ansvar på det europeiske flysikkerhetsbyrået Easa, sier Sande.

Easa skal føre tilsyn med at flysikkerheten er ivaretatt.

– Easa sviktet i oppfølgingen i 2009 og de svikter etter Turøy-ulykken. Rotårsaken til Turøy-ulykken er fremdeles ukjent. Likevel opphevet Easa flyforbudet allerede 7. oktober i fjor, selv om havarikommisjonen har uttalt at ingen av de eksisterende påkrevde eller supplerende varslingssystemer kan fange opp en slik hendelse.

– Easa gambler altså på at tiltakene som er satt i verk er tilstrekkelig, uten at man kan garantere det. Dette er uholdbart og tilliten til Easa er borte. Heldigvis har norske og britiske myndigheter opprettholdt sine flyforbud på tross av press fra Easa. Det står det respekt av. Politiske myndigheter i Norge må nå ta et oppgjør med Easa og være en pådriver for endring, sier Leif Sande.

For Industri Energi er helikoptersikkerhet et høyt prioritert område.

–Industri Energi skal aktivt jobbe for at helikoptersikkerheten i Norge skal være verdensledende. Våre medlemmer har krav på en trygg og effektiv transport til og fra arbeidsplassen, sier Sande.

Du kan se video-strømming fra hele landsmøtet. Her finner du lenke til overføring fra de ulike dagene og tidspunktene.