Lanserte plattform for en framtidsretta energi- og industripolitikk

Frode Alfheim og ledere for de øvrige organisasjonene som står bak plattformen var onsdag morgen samlet i Oslo i anledning lanseringen. Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, var ikke til stedet da bildet ble tatt. Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO
Frode Alfheim og ledere for de øvrige organisasjonene som står bak plattformen var onsdag morgen samlet i Oslo i anledning lanseringen. Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, var ikke til stedet da bildet ble tatt. Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO

onsdag 26. mai 2021

Onsdag morgen lanserte Industri Energi og en rekke samarbeidende organisasjoner en plattform for en framtidsretta energi- og industripolitikk. Hensikten er å bidra med løsninger som forener økt industrisatsing med klimamålene.

– Gjennom denne plattformen viser vi hvilke muligheter vi har for å utvikle industri- og energiproduksjon i Norge, samtidig som vi når klimamålene våre, sier forbundsleder Frode Alfheim, som representerte Industri Energi på lanseringsarrangementet.

Bakgrunnen for samarbeidet

Rapporten som har fått navnet ‘Felles energi- og industripolitisk plattform’ er et samarbeid mellom LO, NHO, Fellesforbundet, Industri Energi, El- og IT- Forbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Energi Norge og Nelfo. En rekke bedrifter, som for eksempel Hydro, Equinor, Elkem og Aker BP er også med i prosjektet.

– Norge har vært ledende på å kople industri, klima og kraft. Nå ser vi at landene rundt oss trapper opp innsatsen, samtidig som EUs klimamål og strategier legger klare føringer for hvilke løsninger som vil etterspørres de neste tiårene. Selv om vi er godt posisjonert, vil den omfattende energi- og klimaomstillingen som Europa legger opp til ha stor betydning for en eksportorientert energi- og industrinasjon som Norge, skriver samarbeidspartnerne i forordet til rapporten (se nederst i saken for lenke til nedlastning av hele rapporten).

– Mulighetene er store, men det forutsetter at vi gjør kloke og riktige valg. Den siste tiden har debatten om energi- og klimaløsninger blitt polarisert. Det er også usikkerhet rundt mange sentrale rammebetingelser i arbeids- og næringsliv som preges av dilemmaer og interessemotsetninger, skriver samarbeidspartnerne videre om bakgrunnen for at arbeidet ble satt i gang.

– Jeg vil si at hele rapporten er gjennomsyret av viktige saker for medlemmene våre, enten de jobber i landbasert industri eller om de jobber offshore. Det er klart at vi må være med og påvirke arbeid som berører medlemmene våre i så stor grad, sa Alfheim om Industri Energis rolle under framleggingen av arbeidet.

Fikk du ikke sett seminaret om Energi- industripolitisk plattform? Da kan du se det i opptak her.

En plan for å bygge ny industri samtidig som klimamålene innfris

Norges klimautslipp skal være minst halvert innen 2030 (sammenlignet med 1990-nivå), frem mot 2050 skal lavutslippssamfunnet med netto null utslipp realiseres. Klimamålene skal nås i samarbeid med EU, som på sin side har satt i verk det storstilte European Green Deal-prosjektet.

– Vi går veldig spennende tider i møte. Klimautslippene må kuttes raskt og vi må gripe mulighetene denne omstillingen representerer. Dette vil kreve stor handlekraft av oss, gjennom dette arbeidet leverer vi viktige forslag til løsninger, men vi er avhengige av at politikerne kommer på banen med en offensiv industri- og energipolitikk, sier Alfheim.

– Vi har tatt utgangspunkt i de klimamålene Stortinget har bestemt, vi har sett på mulighetene for utvikling av ny industri, og vi har sett på hva alt dette vil si for kraftbehovet og strømnettet vårt, forklarer Alfheim.

– Vi ser at vi har gode muligheter for å lykkes med alt dette, men at arbeidet med tilrettelegging og utvikling av de nødvendige rammevilkårene må starte nå, sier han.

Åtte konkrete ambisjoner

Felles energi- og industripolitisk plattform ble lansert onsdag morgen. Se link nederst i saken for å laste ned hele plattformen.
Felles energi- og industripolitisk plattform ble lansert onsdag morgen. Se link nederst i saken for å laste ned hele plattformen.

Plattformen som ble lansert inneholder åtte konkrete ambisjoner fram mot 2030:

  • Utvikle verdikjede for havvind
  • Videreutvikle og bygge en batteriverdikjede
  • Etablere en storskala produksjon av hydrogen og ammoniakk
  • Videreutvikle jobb- og verdiskaping fra petroleumsindustrien
  • Skalere opp fangst og lagring av CO2
  • Reduksjon av karbonintensiteten i prosessindustrien og nye posisjoner i verdikjedene
  • Satse tungt på utvikling av fornybarnæringen der oppgradering og fornyelse av vannkraften står sentralt
  • Et tydelig mål for energieffektivisering, minimum 10 TWH innen 2030

– Har vi en aktiv næringspolitikk og greier å få mer fornybar produksjon, så har vi muligheten til å skape nye industriarbeidsplasser som vi trenger i det grønne skiftet. Rapporten er et veldig godt fundament i den jobben, sier Alfheim.

Han legger til at det slettes ikke bare har vært enighet underveis mellom alle som har vært med i arbeidet.

– Det er viktige og krevende spørsmål som må løses, men nettopp det gjør jo at dette arbeidet var nødvendig og at det vil bli lyttet til av politikerne som skal fatte beslutningene i tiden fremover, sier han.

– Rapporten vil også være svært nyttig i diskusjonene vi har i forbundet og i samarbeid med andre organisasjoner som ønsker å utvikle Norge, avslutter Alfheim.

Felles energi- og industripolitisk plattform (hele rapporten)