Krav på å arbeide like mye som i fjor

tirsdag 6. januar 2015

Fra og med 1.januar i fjor tiltrådte en ny paragraf i arbeidsmiljøloven, som gjør at du som arbeidstaker har krav på den stillingsprosenten du faktisk har jobbet de siste 12 månedene.

Det betyr at dersom du som arbeidstaker er ansatt i 60 prosent stilling i en bedrift, men i realiteten arbeidet 100 prosent i fjor, har du nå krav på 100 prosent stilling.

Forbundssekretær Egil Kristiansen i fagforbundet Industri Energi ber arbeidstakere være oppmerksom på denne endringen.

-Det betyr at ansatte har krav på en oppjustering av arbeidsavtalen sin tilsvarende den stillingsbrøk de arbeidet i fjor.Deltid er spesielt et problem innenfor kvinnedominerte yrker, men det finnes i alle bransjer, sier han.

 

Les hele saken på ww.dinkollega.no.