Koronasituasjonen har vært krevende, men er håndtert på en god måte

-Koronasituasjonen har vært krevende, men vi har håndtert den på en god måte, understrekte områdeansvarlig Asle Reime på en samling med drøyt 30 Industri Energi-tillitsvalgte fra flyteriggområdet.

NR-forum, som er Industri Energis samarbeidskomité for flyteriggområdet, boring og forpleining, møtes denne uka på Hell i Trøndelag. Dette er første fysiske møte i komiteen siden koronapandemien brøt ut og landet stengte ned for halvannet år siden.

Korona ble derfor et naturlig hovedtema for samlingen.

Områdeansvarlig Asle Reime sier at forbundet tidlig skjønte alvoret i koronasituasjonen våren 2020.

– Vi tok raskt kontakt med arbeidsgiverne og fikk vekket til live samarbeidsarenaen Konkraft. Der har vi hatt et godt samarbeid mellom partene, med noen få unntak, sier han.

Fikk på plass oljeskattepakken

Det viktigste for denne næringen var trolig at vi lyktes med å få på plass oljeskattepakken. -Det har reddet mange arbeidsplasser, sier Reime og understreker at Industri Energi, med forbundsleder Frode Alfheim i spissen, var en sterk pådriver for å få dette til.

Asle Reime innledet på NR-forums møte på Hell i Trøndelag. Foto: Atle Espen Helgesen

Reime viser også til at forbundslederen var med i en tidlig rådgivingsgruppe som ga statsministeren direkte anbefalinger om hvordan den burde håndtere situasjonen.

-Industri Energi har vært svært aktivt under hele koronaperioden. Og jeg tør påstå at vi som forbund har taklet korona meget bra på vegne av medlemmene våre, sier Asle Reime.

Samtidig legger han ikke skjul på at særlig karantene har vært en stor påkjenning for svært mange medlemmer under koronapandemien.

-Det har forbundet tatt på største alvor og vi har gjort alt vi kan for å hjelpe våre medlemmer som var i denne fortvilede situasjonen, sier Reime.

20 prosent bosatt i utlandet

Innen flyteriggområdet er nær 20 prosent av medlemmene bosatt i utlandet og måtte være i karantene hver gang de skulle på jobb offshore.

–Bare i Maersk har vi 240 medlemmer som er bosatt i utlandet. I starten måtte de hele fjorten dager i karantene før hver offshoretur. Noen tilbrakte så mye som 90 døgn i karantene i løpet av ett år, forklarer Bår Inge Pedersen, tillitsvalgt i Maersk og leder i NR forum.

Bår Inge Pedersen leder NR-forum. Foto: Atle Espen Helgesen

Mange måtte dessuten i ny karantene når de skulle hjem etter endt arbeidsperiode.

-Det har vært svært slitsomt for folk å sitte i slik isolasjon og det har vært mye frustrasjon. Jeg har stor sympati for de som har måtte oppleve det. Og jeg skulle ønske vi kunne gjort enda mer, men karantene var myndighetspålagt og svært vanskelig å gjøre noe med. Likevel fikk vi på plass noen viktige forbedringer, sier han.

Jobber med kompensasjonsløsning

Nå som det ikke er snakk om karantene lenger for de aller fleste, jobbes med å finne en kompensasjonsløsning for de som har måtte tilbringe fritid i karantene. Denne saken ligger hos LO/NHO.

-Det som gjør dette spørsmålet så vanskelig er at det ikke er omtalt i tariffavtalen. Ingen kunne tatt høyde for at noe slikt kunne skje. Og i tillegg var karantene noe som myndighetene i de fleste land påla de innreisende til landet for å unngå smitte. -Saken om kompensasjon pågår og vi skal finne en løsning, men per nå er det umulig å spå noe om utfallet, sier han.

NR-forum samler denne uka drøyt 30 tillitsvalgte innen flyteriggområdet på Hell i Trøndelag. Foto: Atle Espen Helgesen
Forhandler Gro Losvik i Industri Energi innleder om ny pensjonsordning. Foto: Atle Espen Helgesen
Forbundssekretær Jørn Erik Bøe på NR-forum. Foto: Atle Espen Helgesen