Kongressen skal stake ut LOs kurs de neste årene

Industri Energi stiller med 19 delegater på LOs 35. kongress som skal vedta nytt handlingsprogram for Landsorganisasjonen og velge LO-ledelse.

LO-kongressen kalles Norges største politiske verksted. Kongressen er Landsorganisasjonens øverste organ og alle LOs forbund deltar på arrangementet som foregår i Folkets hus i Oslo 30. mai til 3. juni.

Industri Energi har på forhånd spilt inn en rekke viktige saker, blant annet innen arbeidsliv, næringsliv og klima, internasjonal politikk, kompetanse og tariffpolitikk.

-LO-sekretariatet har lagt fram en god innstilling der mange saker som er viktig for våre medlemmer er godt ivaretatt. Vi skal jobbe for en samlende kongress som gjør LO klar for framtidens arbeidsliv, sier forbundsleder Frode Alfheim.

Her kan du se Industri Energis delegater på LO-kongressen. I tillegg stiller forbundsleder Frode Alfheim som representant fra LO-sekretariatet, samt tre representanter fra regionene.

Mange hundre forslag

Hele 315 delegater har stemmerett på LO-kongressen. 260 delegater velges av forbundene, ut fra hvor mange medlemmer de har. 40 velges av LOs fylkesorganisasjoner, basert på medlemstall. Dessuten møter de 15 faste medlemmene av sekretariatet.

I år er det sendt inn mange hundre forslag fra forbund, LO-avdelinger og organisasjonsledd.

Dette er saker som gjelder næringspolitikk, økonomi, tariffpolitikk og faglige rettigheter, forholdet til EU, olje og klima, internasjonal solidaritet, utdanningspolitikk, utviklingen av velferdsstaten og vedtektene.

LO-sekretariatet har gått gjennom alle forslagene og bestemt hvilke forslag de støtter i god tid før kongressen. Sekretariatets innstilling kan du lese her.

Delegatene kan også fremme forslag under debatten. Redaksjonskomiteen går gjennom alle forslag som fremmes under debattene. Redaksjonskomiteens innstilling legges fram for kongressdelegatene som stemmer over hvert forslag.

LO-kongressen strømmes direkte via LOs nettsider her. Programmet for kongressen finner du her.

LO-lederen tar gjenvalg

Dagens LO-leder Peggy Hessen Følsvik har meddelt valgkomiteen at hun tar gjenvalg. Mens nestleder Roger Heimli har signalisert at han ikke tar gjenvalg.

Are Tomasgard fra Industri Energi sitter i ledelsen i LO, og forbundet støtter ham når han går for gjenvalg for en ny periode.

LO-kongressen skulle egentlig vært avholdt i fjor, men ble utsatt på grunn av korona-pandemien. Det betyr at neste kongress avholdes i 2025.