Kasakhstan må respektere menneskerettighetene

Industri Energi har sendt en uttalelse til Kasakhstans ambassade på grunn av landets angrep på arbeider- og menneskerettighetene.

I Kasakhstan har opptøyer rundt økende gasspriser blitt brutalt slått ned av myndighetene. Over 160 mennesker ble drept, 8 000 personer holdes fremdeles fengslet. Industri Energi ber om en åpen og offentlig granskning rundt omstendighetene til drapene samt skadene på privat og offentlig eiendom.

Industri Energi har lenge vært opptatt over utviklingen i Kasakhstan. De uavhengige fagforeningene i det sentralasiatiske landet ble tildelt Arthur Svenssons internasjonal pris for faglige rettigheter i 2018.

På grunn av utviklingen i landet har forbundsleder Frode Alfheim fredag signert en uttalelse som er oversendt Kasakhstans ambassade i Norge. I uttalelsen fordømmer han fengslingen av flere fagforeningsledere 6. januar. Industri Energi krever at fagforeningslederne og alle andre uskyldige løslates.

Kasakhstan har lenge vært kjent for systematiske brudd på menneske- og arbeiderrettigheter, samt mangel på demokrati. Sosial dialog er ikke-eksisterende, og myndighetene innførte en streng lovgivning i 2014 som effektivt eliminerte fri og uavhengige fagforeninger. I 2018 fikk ikke Larisa Kharkova, Nurbek Kushakbaev og Amin Eleusinov, som representerte den uavhengige fagbevegelsen i Kasakhstan, forlater landet for å motta Arthur Svenssons prisen. De og andre fagforeningsledere og aktivister har levd med voldsom undertrykkelse for sitt arbeid med å forbedre rettighetene til arbeiderne i landet sitt. Fagforeninger har blitt oppløst. Aktivister har blitt slått, fengslet og drept i kampen for en bedre hverdag.

Krav for å oppnå respekt for menneske- og arbeiderrettigheter

Den voldsomme responsen på demonstrasjonene på nyåret viser det er fremdeles et sterkt behov for demokrati og respekt for grunnleggende menneske- og arbeiderrettigheter i landet. For å oppnå dette må Kasakhstan:

  • Endre lovgivning for å være i tråd med ILO konvensjonene 87 og 98, som Kasakhstan allerede har ratifisert, og sikre fullstendig etterfølgelse.
  • Gjenopprett registrering av den oppløste uavhengige fagbevegelsen og dens fagforeninger, og forenkle prosessen for å registrere fagforeninger.
  • Legge til rette for at uavhengige fagforeninger kan jobbe og sikre sosial dialog på alle nivåer.

Uttalelsen oversendt Den kasakhstanske ambassaden:

Kazakhstan must respect human and workers’ rights, social dialogue and democracy

Oslo, 3rd February 2022

Industri Energi, a Norwegian trade union within oil and gas and onshore industries, deplore the killing of more than 160 people in the recent violence in Kazakhstan and calls for a full, open and public inquiry into the circumstances of all the deaths, as well as the damage to public and private property.

Industri Energi also denounce the temporary detention on 6th January of several trade union leaders who were released following immediate intervention by the ITUC and calls for all innocent detainees to be released. Some 8,000 people remain in detention.

The 2018 «Arthur Svensson International Prize for Trade Union Rights» was awarded to the Independent Trade Unions of Kazakhstan (KNPRK), represented by Larisa Kharkova, Nurbek Kushakbaev and Amin Eleusinov. They and other trade union leaders and activists of Kazakhstan have faced severe repression in due to their involvement with trade unions rights, and the rights of the working people in their country.

Kazakhstan is known for a systematic violation of core human and workers’ rights, as well as general lack of democracy in the country. Social dialogue is virtually non-existent, and the authorities adopted a regressive law on trade unions in 2014, which effectively eliminates free and independent unions. Nearly 8,000 people have been detained and more than 160 people have been killed following the recent mass protests triggered by a doubling of gas prices. The violent response yet again stresses the need for democracy and recognition and respect for fundamental human and workers’ rights in the country.

Full respect for ILO standards must be central to Kazakhstan’s future, in particular on freedom of association and collective bargaining, and genuine social dialogue.

To achieve respect for human and workers’ rights, social dialogue and democracy, Kazakhstan must:

  • Bring national legislation in line with ILO Conventions 87 and 98, ratified by Kazakhstan, and to ensure full compliance in respect of fundamental human and workers’ rights
  • Restore the registration of the dissolved Confederation of independent trade unions of Kazakhstan (KNPRK) and its suspended affiliate, and simplify the process for trade union registration
  • Enable independent trade unions to operate and ensure genuine social dialogue at all levels

Frode Alfheim

Industri Energi