Karantenesituasjonen må løses!

fredag 8. mai 2020

Industri Energi har hatt dialog med arbeidsgiverne om den uholdbare situasjonen de som må sitte i karantene opplever og gir her en oppdatering på saken.

Mange av Industri Energis medlemmer opplever konstant karantene når man ikke er på jobb, mens det for andre er karantene når man er på jobb, men ikke i de fjorten dagene som har vært fastsatt for innreisende fra utlandet. – Dette kan bare ikke fortsette over tid og vi krever at det ryddes opp, sier nestleder i Industri Energi, Lill-Heidi Bakkerud.

Dialogen med arbeidsgiversiden preges av at medlemsbedriftene har sine egne karanteneregler, og at disse spriker i alle retninger. Industri Energi er tydelige på at dette ikke kan fortsette og at det må komme på plass en felles og enhetlig praktisering:

– Vi mener det haster med å bli enige om alternative løsninger som ivaretar hensynet til både smitterisiko og til belastningen som påføres de berørte, sier Bakkerud. Industri Energi registrerer for eksempel at landbruket har funnet løsninger som ivaretar disse hensyn.

Når det gjelder kompensasjon for dem som må stille i karantene for å komme på jobb, så kom vi ikke til enighet med Norsk olje og gass, uenigheten blir nå tatt videre til LO og NHO.