Innskjerpede innreiseregler gjør at dagpendlere fra Sverige står uten inntekt

Terje Valskår, nestleder i Industri Energi.
Terje Valskår, nestleder i Industri Energi.

tirsdag 16. februar 2021

Innskjerpede innreiseregler til Norge gjør at tusenvis av dagpendlere fra grensenære områder i Sverige ikke lengre kommer seg på jobb og heller ikke får utbetalt lønn.-Regjeringen må ta ansvar og sørge for økonomiske støtteordninger for dagpendlerne, sier nestleder Terje Valskår i Industri Energi.

– Rydd opp, er nestleder Terje Valskår Industri Energi sin klare beskjed til regjeringen i spørsmålet om svenske og andre utenlandske dagpendlere som utestenges fra jobb uten inntekt.

Han er tydelig på at folk ikke bare kan bli stengt ute fra jobb og få beskjed om at du ikke får lønn og må greie deg selv.

Må ha noe å leve av

Industri Energi har flere utenlandske medlemmer som dagpendler til grensenære bedrifter på Østlandet, som nå verken kommer seg på jobb eller får lønn. Disse jobber blant annet ved bedrifter som Schutz Nordic, Blowtech og Hydro Magnor.

– Flere vi har snakket med sier at de har fått beskjed om at ingen tar ansvar for å sikre de noe å leve av. Det eneste valget de har er å stå uten inntekt eller å ta ut ferie. Det holder ikke, sier Valskår.

Han understreker at dette er pliktoppfyllende arbeidsfolk som har jobbet i Norge i årevis og som følge av at de er grensependlere også vært underlagt strengt test- og varslingsregime.

Regjeringen må ta ansvar

-De opplever nå å ikke kunne møte på jobb på grunn av de innreisereglene. Men de må fortsatt ha penger å leve av. Utgiftene deres forsvinner ikke selv om Norge stenger grensene, sier Valskår.

Han har forståelse for at smittehensyn må ivaretas, men samtidig må regjeringen sikre folk inntekt.

-Da arbeidsgiverne hadde behov for støtte, trådde regjeringen til og etablerte støtteregimer. Grensependlerne er dagpendlere som nå er utestengt fra å reise på jobb, og uten rett til inntekt eller støtte. Regjeringen må nå ta ansvar og sørge for økonomiske støtteordninger for dagpendlerne, krever Valskår.