Innkalt til mekling i riggoppgjøret 16. juni

Illustrasjonsfoto: Ole Jørgen Bratland, Equinor
Illustrasjonsfoto: Ole Jørgen Bratland, Equinor

onsdag 2. juni 2021

Industri Energi er innkalt til mekling på flyteriggavtalen 16. juni. Hvis det ikke blir enighet i meklingen blir det streik på flyteriggområdet.

Industri Energi brøt 20. mai forhandlingene med Norges Rederiforbund (NR) på flyteriggavtalen, som omfatter forbundets medlemmer på flyttbare offshoreinnretninger, samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk sokkel..

Partene er nå innkalt til riksmekling 16. juni med frist til klokken 24:00 samme dag. Meklingen vil foregå i Industri Energi sine lokaler i Stavanger.

Industri Energi har meldt plassoppsigelse for over 4500 medlemmer på overenskomsten.

– Riggbransjen går godt godt og vi forventer at våre medlemmer får sin del av verdiskapingen, på linje med våre øvrige medlemmer innen olje- og gassbransjen, sier forbundsleder Frode Alfheim som leder forhandlingene for Industri Energi.

Hvis partene ikke kommer til enighet i meklingen blir det streik på sokkelen.

Forbundet har ennå ikke tatt stilling til hvor mange det vil bli varslet plassfratredelse for. Det skal varsles til Riksmekleren og NR senest fire dager før mekling.