Ingen utbygging av NorthConnect, det gir økt trygghet rundt strømprisen framover

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi
Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi

onsdag 25. mars 2020

Olje- og energidepartementet har i dag bestemt at om at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i konsesjonssaken om kraftkabelen NorthConnect mellom Norge og Skottland. – Det betyr at det blir ikke noe av NorthConnect, rett og slett fordi et stort flertall på Stortinget er imot denne kabelen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

-Når har vi endelig fått ballen i mål! Dette vedtaket har vi ventet på helt siden Stortinget behandlet EUs tredje energimarkedspakke, sier Frode Alfheim.

I forbindelse med vedtaket om tilslutning til tredje energimarkedspakke våren 2018, ble det av et stort flertall i Stortinget inngått en avtale om det ikke skulle bygges flere kabler, før man har høstet erfaringer fra de kablene som allerede er under bygging. Det siste året har det oppstått betydelig usikkerhet rundt dette kompromisset. Men nå har endelig regjeringen fulgt opp avtalen ved å stoppe konsesjonsbehandlingen av NorthConnect.

Alfheim forklarer at regjeringens vedtak i praksis betyr at det blir ikke noe av NorthConnect, fordi et stort flertall på Stortinget er imot denne kabelen.

– Vi er svært glade for at regjeringen tatt denne beslutningen. Det bekrefter at det ikke blir gitt konsesjon til flere kabler, før vi har høstet erfaring med de kablene som allerede er under bygging. Det er en fullbyrdelse av det som var kompromisset mellom regjeringen og Arbeiderpartiet, fortsetter Alfheim.

Han sier beslutningen er spesielt gledelig nå som vi vet hvor store utfordringer norsk næringsliv og kraftforedlende industri står ovenfor. – Det er med å skape trygghet rundt tilgangen til og prisen på kraft framover, sier han.

Olje- og energiminister Tina Bru viser i meldingen fra departementet til at det norske og nordiske kraftsystemet gjennomgår store endringer, og endringene skjer raskt. I tiden fremover skal blant annet de to nye kablene til Tyskland og Storbritannia settes i drift. Olje- og energidepartementet har kommet til at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag for å kunne avgjøre konsesjonssøknadene fra NorthConnect slik energiloven krever.

Industri Energi har kjempet imot NorthConnect i flere år, fordi kabelen ville gitt økte strømpriser for folk og industri. Senest 9. mars arrangerte forbundet med samarbeidspartnere en demonstrasjon mot kabelen utenfor Stortinget.

Industri Energi organiserer 56000 industriarbeidere innen både landindustrien og olje- og gassbransjen. Mange av våre medlemmer jobber i kraftforedlende industri, med produksjon av metaller som aluminium, silisium, nikkel, sink og ferrolegeringer. Den kraftforedlende industrien er avhengige av store mengder fornybar energi til konkurransedyktige priser i det globale markedet de konkurrerer i.